Nyheter - Meny

NKF 25 år – De første 10 årene, Yngre steinalder

28. Sep 2017

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

Utvalget for sportsklatring (USK) og Norsk Tindeklub (NTK)

Tekst: Einar Skage Andersen
Utvalget for sportsklatring (USK) nestleder 1990-1992

USK ble i startfasen møtt med betydelig skepsis. Mange klatrere, også dem som var interessert i konkurranser, så ingen umiddelbar nytte av et overordnet organiserende organ. Mange var også bekymret for hvordan NTK ville reagere. Og da ryktene gikk om at USK så på seg selv som spiren til et norsk klatreforbund, var det mange som ristet oppgitt på hodet. USK arbeidet imidlertid målrettet og systematisk og ble etter hvert møtt med nysgjerrighet og respekt i bredere lag av klatremiljøet. En avklaring overfor NTK om arbeidsdeling tvang seg fram. 

På et møte der leder i NTK Nils Engelstad og prominent medlem Bjørn Myrer Lund  representerte NTK og Truls Korsæth og Einar Skage Andersen møtte for USK, diskuterte man i en god atmosfære seg fram til en løsning som begge parter sa seg fornøyd med. NTK ga sin tilslutning til at USK påtok seg utviklingen av sportsklatringen i Norge. NTK bevilget også en  pengesum til USK slik at man kunne få dekket sine mest påtrengende administrasjonsutgifter. I tillegg utferdiget NTK et brev til Norges Idrettsforbund der de bekreftet at USK var rette instans å samarbeide med for utvikling av klatring som konkurranseidrett i Norge. 

All ære til NTK for deres imøtekommenhet ved denne anledningen. Det var tross alt en helomvending fra hva de mente på 1980-tallet.

Noe annet valg hadde NTK egentlig ikke. Prosessen for å danne et norsk klatreforbund under idrettens vinger var allerede godt i gang og ville fortsatt uansett hva NTK mente. Her må det skytes inn at USKs leder, Truls Korsæth, allerede var godt i gang med målrettet lobbyvirksomhet overfor Norges Idrettsforbund, og nestleder, Einar Skage Andersen, hadde før møtet med NTK på et styremøte i Norges Idrettsforbund i Stjørdal presentert klatresporten for idrettsprofiler som Arne Myrvold (president), Marit Wik (visepresident) og Ivar Formo (styremedlem og OL-vinner i langrenn). Alle uttrykte seg positivt til å få klatresporten under idrettens vinger.

 Neste uke: Middelalderen – Norges Klatreforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF)

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring