Nyheter - Meny

NKF 25 år – De første 10 årene, Urtiden

13. Sep 2017

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

Urtiden

Tekst: Einar Skage Andersen
Utvalget for sportsklatring (USK) nestleder 1990-1992

Da sportsklatringen, eller konkurranseklatringen om man vil, kom til Norge i annen halvdel av 1980-tallet, var klatremiljøet helt uforberedt. Ivrige sjeler monterte klatretak i korridorer og bomberom, noen steder også på en ledig vegg i en gymsal. En ny klatreaktivitet hadde sett dagens lys.

Det organiserte klatre-Norge stilte seg undrende til den nye aktiviteten. I det eldste og mest tradisjonsrike miljøet i Norge representert ved Norsk Tindeklub var skepsisen stor til det nye fenomenet. Ja, ikke bare var skepsisen stor, men toneangivende kretser i klubben nærmest avviste den nye måten å bevege seg vertikalt på. Tenk, innendørs på flate vegger og i konkurranser. Verre enn det kunne det neppe bli, men dette synet skulle endre seg. Etter et par år snudde Norsk Tindeklub og ble en nyttig bidragsyter til at Norges Klatreforbund fikk innpass i Norges Idrettsforbund.

I Nortind (Norske Tindevegledere), de profesjonelle fjellførernes organisasjon og utdanningsinstitusjon, var heller ikke interessen stor. De registrerte med et skuldertrekk nykommeren og lot det bli med det. Norsk Fjellsportforum (NF), organisasjonen for kursholdere i fjellsport, viste heller ingen interesse.

Fra midt på 1950-tallet og fram mot slutten av 1980-tallet var det etablert flere relativt godt organiserte klatreklubber rundt i landet. Vi nevner her noen: tindegruppa på NTNU i Trondheim, fjellsportgruppa i Oslo-Studentenes Idrettslag, Kolsås Klatreklubb, Tromsø Klatreklubb, Romsdal Tindegruppe i Molde, Bergen Klatreklubb og Bratte Rogalands Venner i Stavanger.

Det hadde rett og slett oppstått et tomrom i klatrenorge. Ingen grep på alvor fatt i den nye aktiviteten. Alle kikket forvirret på hverandre. Hva ville bli neste steg, og hvem våget å ta det?

Men la oss ta det fra begynnelsen. Av de ovennevnte grupperingene var det to som naturlig kunne ta opp arbeidet med å få sportsklatringen inn i organiserte former. La oss se på dem etter tur.

Først Norsk Tindeklub som er Norges mest tradisjonsrike og respekterte klatreforening. Etter å ha vært svært skeptiske til sportsklatringen da den ble kjent i Norge, tok nøkkelpersoner i NTK faktisk på slutten av 80-tallet et initiativ til å reorganisere klubben slik at den kunne bli starten på en utvikling mot et norsk klatreforbund. Da måtte NTK revidere sin medlemsparagraf og gjøre klubben åpen for alle. Likeledes måtte kravet om å bli anbefalt av to medlemmer bortfalle. Kravet om bestigningsliste hørte heller ikke hjemme i en åpen, demokratisk organisasjon. Den interne motstanden i NTK var imidlertid så massiv at initiativet ikke førte fram.

En annen gruppering det kunne være naturlig å tenke seg tok et initiativ, var de øvrige klatreklubbene som tross alt fantes i Oslo, Trondheim, Tromsø, Molde, Bergen og Stavanger. To av dem var til og med medlem i Norges Idrettsforbund; tindegruppa i NTNU og fjellsportguppa i Oslo-Studentenes idrettsklubb (OSI). Noe initiativ kom heller ikke fra disse klubbene, og da var man like langt.

Initiativet kom fra helt uventet hold. En tidligere ganske god håndballspiller med norsk seriemesterskap og norgesmesterskap på CVén, men nå en middels utøver i orientering og langrenn, Einar Skage Andersen i Oslo-Studentenes Idrettslag, fattet i godt voksen alder interesse for klatring og tinderangel. Han tok initiativ til å få en gryende konkurranseaktivitet inn i organiserte former. I sakens anledning bør det også nevnes at Einar Skage Andersen hadde betydelig organisasjonserfaring fra klubb- og forbundsnivå i norsk idrett.

De fleste av landets beste klippeklatrere, ofte med medlemskap i en av de allerede eksisterende klubbene, grep begjærlig anledningen og støttet opp om initiativet. Her nevnes  Håkon Hansen, Gry Hansen, Frank Sæthre, Therese Nøst, Pål Benum Reiten, Berit Skjevling, Robert Caspersen, Siren Greve, Aslak Aastorp og Øyvind Vadla. Noen nevnt, ingen glemt.

 Neste uke: Eldre steinalder – Fra klipper og høyfjell til korridorer og tilfluktsrom

Relaterte artikler

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

21. Des 2017

NKF 25 år – Smoking

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv publiserer vi noen historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på chad@klatring.no!

30. Sep 2017

Hva mener klubbene?

I august og september gjennomførte Norges klatreforbund en undersøkelse blant klatreklubber. Dette i forbindelse med at Klatretinget skal vedta ny strategiplan våren 2018. Vi spurte om hva klubbene og medlemmene deres drev mest med, hva de ønsker at forbundet skal satse på, og hva de trenger hjelp til. Her er et sammendrag av noen av de funnene vi gjorde i undersøkelsen. Trykk på dokumentet under for å lese artikkelen.

29. Sep 2017

KANSELLERT! Klubbsamling 10.-12. november

Norges klatreforbund ønsker alle klatreklubber velkomne til Klubbsamling. Årets samling tar plass 10.-12. november på Thon Hotel Linne i Oslo, og vi håper å se mange klubber representert.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring