NKF reiseregulativ

Reiseregulativer gjelder for alle som reiser i regi av Norges klatreforbund, om ikke annen avtale er inngått. 

1. Behovsvurdering og dokumentasjon

 Alle reiser skal godkjennes av overordnede på forhånd.

 All reisevirksomhet skal være relevant i forhold til arbeidsoppgaver eller rolle, og skal vurderes sammen med overordnet leder.

2. Beløpsgrenser og kostnadstyper

 Alle reiser dekkes etter regning. Det vil si at du får dekket reelle utlegg. For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens satser for reiser.

Dette betyr at på reiser i Norge får du dekket hotellovernatting på maks kr. 1800, frokost kr. 147, lunsj kr. 220 og middag kr. 367 per person per dag. For satser på utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.

3. Reisemåte og satser

 Rimeligste reisevei og reisemåte skal alltid benyttes der det er hensiktsmessig. Alle reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 Eksisterende samarbeidsavtaler skal benyttes for overnatting, der det er hensiktsmessig. For NKF gjelder dette:

Hotell: Thon hotell sportspris – bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.

Leiebil: Hertz – bruk tilbudskode CDP 582948 ved bestilling.

4. Dokumentasjonskrav til reiseregning og utgiftsrefusjoner

 Ansatte, tillitsvalgte og andre som jevnlig reiser i regi av NKF, skal benytte elektronisk reiseregnings- og utleggssystem (Visma Expense) for å få refundert utlegg og utgifter i forbindelse med tjenestereise. Elektronisk uteggs- og reiseregningsskjema skal være utfylt i rett stand, og kvitteringer eller annen dokumentasjon skal vedlegges skjemaet.

 For andre personer benyttes manuelle NKF utleggskjema (for utlegg mot kvittering) og NKF reiseregningsskjema (for kjøregodtgjørelse).

 På kvitteringene skal du alltid notere formål og deltakere. F.eks. på taxikvitteringen skriver du: «Møte med NKF + navn på alle passasjerene». På kvitteringer fra bespisning skal samtlige deltakere føres på.

 5. Skatteplikt for reiser

 Ved bruk av egen bil utbetales kr 3,50 i bilgodtgjørelse pr kilometer.

Tar du med andre arbeidstakere på oppdrag, får du et passasjertillegg på kr. 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker.

6. Utbetaling av reiseregning og utleggskjema 

Levere du reiseregning og/eller utleggskjema innen den 10. i måned blir det utbetalt den 15. i måned. Levere du innen den 25. i måned blir det utbetalt den 30. i måned.  

 Sist oppdatert 2018

Relaterte artikler

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring