NIFs verdiarbeid

Aktivitets- og organisasjonsverdier

I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og i NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Bestemmelser, rettigheter og informasjonssider verdiarbeid NIF

Dette er bestemmelser og ressurser som skal bidra til at man kan nå NIF sine aktivitets- og organisasjonsverdier. 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge