Rutesetting og konkurranser

I 2016 ble den første nasjonal klatrekonkurranse for personer med fysisk funksjonsnedsettelse arrangert.

Foto: Dag Stuan

Fra 2023 er paraklatring integrert i Regionale cup konkurranser for barn og ungdom.

16. november 2019 arrengerest det første NM i paraklatring i Oslo i regi av NKF, Oslo og Kolsås klatreklubb og Oslo klatresenter. Etter dette har paraklatring vært integrert med NC og NC på tau. 

8.-10. mars 2019 arrangerest det konkurranse og samling i Trondheim i regi av Trondheim klatreklubb. Les om konkurransen i Klatring 

26.-28. mai 2017 ble konkurransen arrangert for andre gang. Konkurransen ble igjen avholdt i Skien Fritidspark. Denne gangen med Skjærgården Klatreklubb som arrangørklubb, med god hjelp fra Kathrine Smørsgård. Arrangementet var en stor suksess, og hele 22 deltakere deltok på konkurransen.

I 2016 fant nasjonal paraklatrekonkurranse sted i Skien Fritidspark fra 27. til 29. mai, med 15 deltakere og 9 ruter på forskjellige nivåer. Kathrine Smørsgård i GKK la ned utallige timer for å få dette til, og Grenland KK hadde lagt ting til rette for et veldig fint arrangement. Både utøverne og vi som var tilstede som arrangør hadde en veldig fin opplevelse. Klatrere fra Trondheim, Bergen, Oslo, Lillehammer, Skien og Gjøvik deltok.

Konkurransen

Konkurransen har et sosialt preg og det viktigste er å møtes, klatre sammen, bli kjent med andre og pushe egne grenser. Vi skal sørge for at alle som deltar finner ruter de mestrer. Under finner du forslag til arrangørhandbok og tips til rutesetting for paraklatring. 

 

Forslag til arrangørhåndbok paraklatrekonkurranser

Klatrekonkurranser skal bidra til klatreglede, mestring og utfoldelse i klatreveggen for klatrere. Hensikten med denne arrangørhåndboken er å belyse ulike faktorer knyttet til paraklatring. Du står selvsagt fritt til å gjøre egne endringer og vurderinger. Håndboken skal være et hjelpemiddel for å arrangere konkurranser som kan stimulere til større bredde i idretten. Konkurransen kan være utelukkende for paraklatrere eller del av en annen konkurranse. Arrangementet kan gjerne være del av en større samling.

Tips til rutesetting til paraklatring og paraklatrekonkurranser

Denne veilederen gir informasjon om rutesetting til paraklatring. Det forutsettes at du kjenner til generelle prinsipper for rutesetting, se rutesetterutdanningen til Norges klatreforbund (NKF). Veilederen er et forslag.

Relaterte artikler

02. Jul 2019

NM i paraklatring 2019

16. november arrangerast det NM i paraklatring samtidig som NM i led på Oslo klatresenter. Det er det første NM i paraklatring som blir arrangert. Me gleder oss til å lage verdens beste NM for alle konkurranseklatrar i Norge!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge