Mesterskapsanlegg

De ordinære spillemidlene tildeler ikke ekstra støtte til mesterkapsanlegg eller særegne anlegg innenfor klatring. NIF jobber kontinuerlig opp mot KUD i forhold til anleggspolitisk plan for å skape muligheter utover de ordinære spillemidlene for særegne anlegg . Dersom en ordning for mesterskap-/Særegne anlegg blir vedtatt må anlegget tilfredsstille visse behov og funksjoner for at klubben kan søke om tilskuddet. NIF jobber med å etablere en slik ordning i et nytt nasjonalt anleggspolitis program.

I arbeidet med å etalere en slik ordning vil NKF (og andre særforbund) være en sentral del i den politiske prosessen. NKF vil måtte lyse ut mesterskapsanlegg/særegne anlegg for klatring som anleggseiere/klubber kan søke på.  NKF vil deretter gjøre en intern vurdering og spille inn de utvalgte anleggene til NIF sitt arbeid med nasjonalt anleggspolitisk program. Anleggene vurderes etter grad av tilfredsstillelse på bestemmelsene oppsummert nederst her.

NKF vurderer anleggene i forhold til realistisk realisering: prosjekteringsstatus, budsjett, avklaringer med kommune, finansieringsmodell, driftsmodell etc. Søkere må være klubb som er medlem i NKF. Det kan søkes om nye anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg.  

STATUS MESTERSKAPSANLEGG:
Det er per nå spillt inn 3 klatreanlegg (fra første utlysningsprosess) for ny anleggspolitisk program.  Dersom det skulle bli flere muligheter vil det lyses ut "mesterskapsanlegg for klatring" på NKF sine nettsider og Finn.no. 

Bestemmelser Mesterskapsanlegg
Funksjoner NKF anbefaler et mesterskapsanlegg burde inneholde er:

 • Konkurranseanlegg for mesterskap i både tauklatring, buldring og hurtighet.
 • Anlegget skal kunne avholde kvalifisering og finaler, samt ha oppvarmingsfasiliteter for alle disipliner med inntil 200 deltakere per disiplin (100 i hurtighet). Krav til klatreflater
 • for konkurransevegger vil være tilsvarende IFSC krav.
 • Tilstrekkelig publikumskapasitet (300 – 500 per disiplin).
 • Tilrettelagt infrastruktur for media.
 • Nødvendige fasiliteter for arrangering av store konkurranser: garderober, oppholdsområder, møterom, sekretariat etc. Kombinerte løsninger med tilliggende idrettsanlegg kan være gode løsninger.
 • Treningsanlegg/treningsflater som kompletterer «Mesterskapsanlegget», slik at det vil fungere som daglig klubb, trenings og rekrutteringsanlegg.
 • Anlegget skal majoritet eies og drives av lokal klatreklubb med kompetanse og evne til å arrangere nasjonale konkurranser, samt kunne drive sportslig utvikling mesterskapsanlegget til daglig. Herunder skal det være tilgrensende befolkningsgrunnlag til at mesterskapsanlegget kan være i daglig drift som trenings- og rekrutteringsanlegg.
 • Ta kontakt med NKF dersom det er ønskelig med rådgivning av anleggsutvikling som skal tilfredsstille nasjonal standard.

 

Første utlysning finner du her: https://klatring.no/nyheter/2021/06/utlysning-mesterskapsanlegg-for-klatring (FRIST UTGÅTT)

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge