Mesterskapsanlegg

De ordinære spillemidlene tildeler ikke ekstra støtte til mesterkapsanlegg eller særegne anlegg innenfor klatring. NIF jobber kontinuerlig opp mot KUD i forhold til anleggspolitisk plan for å skape muligheter utover de ordinære spillemidlene for særegne anlegg . Dersom en slik ordnings blir vedtatt må anlegget tilfredsstille visse behov og funksjoner for at klubben kan søke på denne ekstra støtten.

Dersom en slik ordnings skulle blitt vedtatt, vil NKF være en sentral del i den politiske prosessen. NKF  må først lyse ut mesterskapsanlegg for klatring, og de aktuelle anleggsprosjektene må søke seg inn dette.  NKF vil gjøre en intern vurdering og spille inn de utvalgte anleggene til NIF og nasjonalt anleggspolitisk program. Anleggene vil blant annet bli vurdert i forhold til realistisk realisering: prosjekteringsstatus, budsjett, avklaringer med kommune, finansieringsmodell, driftsmodell etc. Søkere må være klubb som er medlem i NKF. Det kan søkes om nye anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg, slik at de tilfredsstiller krav til Mesterskapsanlegg.  Dette er en kontinuerlig prosess.

Det er per nå spillt inn 3 klatreanlegg (fra første utlysningsprosess) for ny anleggspolitisk program og ordninger er under arbeid gjennom NIF og KUD. Dersom det skulle bli flere muligheter vil det lyses ut "mesterskapsanlegg for klatring" på NKF sine nettsider og Finn.no. 

Bestemmelser Mesterskapsanlegg

 • Funksjoner NKF anbefaler et mesterskapsanlegg burde inneholde er:
 • Konkurranseanlegg for mesterskap i både tauklatring, buldring og hurtighet.
 • Anlegget skal kunne avholde kvalifisering og finaler, samt ha oppvarmingsfasiliteter for alle disipliner med inntil 200 deltakere per disiplin (100 i hurtighet). Krav til klatreflater
 • for konkurransevegger vil være tilsvarende IFSC krav.
 • Tilstrekkelig publikumskapasitet (300 – 500 per disiplin).
 • Tilrettelagt infrastruktur for media.
 • Nødvendige fasiliteter for arrangering av store konkurranser: garderober, oppholdsområder, møterom, sekretariat etc. Kombinerte løsninger med tilliggende idrettsanlegg kan være gode løsninger.
 • Treningsanlegg/treningsflater som kompletterer «Mesterskapsanlegget», slik at det vil fungere som daglig klubb, trenings og rekrutteringsanlegg.
 • Anlegget skal majoritet eies og drives av lokal klatreklubb med kompetanse og evne til å arrangere nasjonale konkurranser, samt kunne drive sportslig utvikling mesterskapsanlegget til daglig. Herunder skal det være tilgrensende befolkningsgrunnlag til at mesterskapsanlegget kan være i daglig drift som trenings- og rekrutteringsanlegg.
 • Ta kontakt med NKF dersom det er ønskelig med rådgivning av anleggsutvikling som skal tilfredsstille nasjonal standard.

 

Første utlysning finner du her: https://klatring.no/nyheter/2021/06/utlysning-mesterskapsanlegg-for-klatring (FRIST UTGÅTT)

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge