Mentorordning trad

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for at yngre personer som er interesserte i fjellklatring får øynene opp for klatring på egne sikringer.

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring på egne sikringer, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

Organisering:

 • Deltakerene skal være ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd
 • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

Sikkerhet:

 • Klubben er ansvarlig for å lage risikovurdering og instrukt for instruktører 
 • Opplæring skjer i samsvar med NF metodesett og instruktørveileder (se under)
 • Ansvarlig instruktør er i samsvar med krav fra NF

Har klubben gjennomført mentorordning før, ønsker vi sterkt at tidligere deltakere fungere som hjelpeinstruktører, med sikte på å motivere de til å ta instruktørutdanning.  Får klubben med hjelpeinstuktører på 80% av samlingene får det utbetalt 5000 kr i ekstra støtte. Vi anbefaler at hjelpeinstruktøren ikke får honorar, men at midlene dekker reise og opphold ol. 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

Søknader behandles fortløpende. 

Søknadsskjema for mentorordning på trad

Rapporteringsskjema for mentorordning på trad

Foto: Martine Berntssen

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge