Mentorordning trad

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for at yngre personer som er interesserte i fjellklatring får øynene opp for klatring på egne sikringer.

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring på egne sikringer, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Deltakerene skal være ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år
  Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd
 • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

 

Har klubben gjennomført mentorordning før, ønsker vi sterkt at tidligere deltakere fungere som hjelpeinstruktører, med sikte på å motivere de til å ta instruktørutdanning.  Får klubben med hjelpeinstuktører på 80% av samlingene får det utbetalt 5000 kr i ekstra støtte. Vi anbefaler at hjelpeinstruktøren ikke får honorar, men at midlene dekker reise og opphold ol. 

NKF gir støtte på 2/3 av de totale kostnader, begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

Søknader behandles fortløpende. Søknadsskjema finner du her

Foto: Martine Berntssen

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge