Mentorordning ungdom

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for at yngre personer som er interesserte i fjellklatring får øynene opp for klatring på egne sikringer.

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring på egne sikringer, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Deltakerene skal være ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd
 • Samlingene må et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

NKF gir støtte på 2/3 av de totale kostnader, begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

Søknader behandles fortløpende

Søknadsskjema for støtte fra NKF

Rapporteringsskjema etter fullført aktivitet

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring