Mentordning sport

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for ungdommer som er interesserte i klippeklatring.

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring på på bolt, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Deltakerene skal være ungdom i alderen 13 - 19 år som har brattkort
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på, minimum Sport 1
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan klatre selvstendig på bolt
 • Samlingene må et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

 

NKF gir støtte på 2/3 av de totale kostnader, begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

Søknader behandles fortløpende. Søkandsskjema finner du her

Foto: Sigurd Salberg Pedersen 

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge