Mentordning sport

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for ungdommer som er interesserte i klippeklatring.

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring på på bolt, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Deltakerene skal være ungdom i alderen 13 - 19 år som har Brattkort
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på, minimum Sport 1
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan klatre selvstendig på bolt
 • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)
 • Klubben er ansvarlig for å lage risikovurdering og instrukt for instruktører 
 • Opplæring skjer i samsvar med NF metodesett og instruktørveileder (se under)
 • Ansvarlig instruktør er i samsvar med krav fra NF

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

Søknader behandles fortløpende. 

Søknadsskjema for mentorodningen på sport

Rapporteringsskjema for metorordningen på sport

Foto: Sigurd Salberg Pedersen 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge