Medlemsregistrering

Hvert år må alle idrettslag registrere medlemmer til NIF (Norges idrettsforbund) gjennom klubbadmin.

Alle idrettslag er lovpålagt å registrere medlemmer årlig, og registreringen må gjøres gjennom klubbadmin (uavhengig av om idrettslaget bruker annet medlemssystem). Les mer utfyllende om regler om medlemsregistrering her

Medlemsregistreringen skal gjøres mellom 1. og 30. april. Årsmøtet skal alltid være avholdt innen 31. mars, og nye opplysninger om styre og ledelse kan dermed registreres samtidig med medlemsregistreringen. Idrettslaget registrerer da antall medlemmer per 31. desember foregående år, og de registreres bare som antall fordelt på kjønn og aldersgrupper. I tillegg registrerer man antall parautøvere man har (personer med funksjonsnedsettelse). En paraklatrer vil da bli registrert to ganger - en gang i medlemstallene og en gang i antall personer med funksjonsnedsettelse.

Idrettslaget registrerer både medlemmer og aktive medlemmer. Med aktive medlemmer menes alle som driver aktiviteten eller jobber som frivillig for klubben, og som har betalt medlemsavgift det aktuelle året. Klatring er i stor grad en egenorganisert idrett, så et aktivt medlem er alle som klatrer og/eller jobber i klubben (frivillig eller betalt) og som har betalt medlemsavgift. 

Aktivitetstallene er utgangspunkt for tildelning av lokale aktivitetsmidler (LAM) til klubben, og utgangspunkt for tildelning av aktivitetsmidler til særforbundet. Jo flere aktive klatrere, jo mer i aktivitetsmidler går til klatreforbundet. Aktivitetsmidlene brukes blant annet til kurs og kompetanseutvikling, aktivitetsstøtte til klubber, regionale klatrecuper, og andre aktiviteter og arrangementer for klubb. 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge