1. Mål for HMS-arbeid

Loven stiller krav om å ha egne mål for følgende:

 1. Helse – den positive idretts- og mosjonsaktiviteten
 2. Miljø – samhold, sosiale arrangementer og fellesskapet
 3. Sikkerhet – for både medlemmene og samfunnet forøvrig

Derav begrepet HMS.

For eksempel skal klatreklubben:

 • søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere tilknyttet klubben.
 • ha systemer og fortløpende risikovurderinger, som sikrer at alle arrangement i regi av klubben gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
 • arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker, ved å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet hos klatrere tilknyttet klubben.
 • ha systemer og løpende risikovurderinger som sikrer at alt utstyr og installasjoner klubben bruker, har ansvar for og ettersyn av, sikrer trygge klatreopplevelser.

 

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge