Lov, rett og fagstoff

Stoff fra disse rapportene kan brukes fritt, under forutsetning av at kilden blir oppgitt.

”Hvem får skylda" (2012)
Denne artikkelen tar for seg ansvarsforholdene knyttet til bolting av klatrefelt. Artikkelen sto på trykk i bladet Klatring i september 2011.

”Bratt eierskap" (2010)
En inneulykke belyser klatreveggeiernes plikt til ansvarlig drift, informasjon, aktsomhet, kunnskap og tiltak mot risiko. Artikkelen sto på trykk i bladet Klatring i desember 2010.

”Arrangøransvaret" (2009)
Lov om produktkontroll og internkontrollforskriften gjelder også for klatreklubber og andre frivillige organisasjoner.  Her gir vi en kort oversikt over hvilke plikter og ansvar dette medfører.  En tilhørende utredning laget for NKF av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange går gjennom detaljene. 

”Klatring og erstatningsansvar" (2001) 
Utredningen besvarer noen av de viktigste spørsmålene knyttet til mulige erstatningsansvar i forbindelse med klatring.  Utarbeidet for NKF av Pål Jensen.

Rapport fra sikkerhetsseminaret 2000
Nyttig stoff om risikofaktorer i klatring, basert på innlegg av bl.a. Pit Schubert i DAV/UIAA, Christoffer Serck-Hanssen og Jens Rolfsen. 

Sikkerhetskomiteens rapport 2000-2001
Oversikt og analyser av klatreulykker i 2000 og 2001, med flere artikkelvedlegg.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring