Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget for toppidrett og konkurranse har som mandat å gi råd og innspill til NKF på hvordan vi kan utvikle landslags- og konkurransetilbudet, sett fra et utøver/foresatt perspektiv. Gruppen ledes av sportssjefen i NKF og har en til to møter per år.

Utvalget består i 2023-2024 av følgende personer og spørsmål kan rettes til leder av utvalget.:

  • Reino Horak ( NKF / Toppidrett og leder av utvalget)
  • Sunniva Øvre-Eide (Utøver juniorlanslag)
  • Ingrid Kindlihagen (Utøver seniorlandslag)
  • Isak Ripman (Utøver paralandslag)
  • Anders Kindlihagen ( NKF styret /  klubb /  foresatt)
  • Eivind Nordeide (Kommersielt senter / arrangør)
  • Anne Marthe Limstrand (Hoveddommer)
  • Jørn Andor Smørbøl (NKF Region & Utdanning)
Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva