Kvinneløftet

Flere kvinner som ledere, trenere og instruktører i klatreklubbene!

I fjor høst presenterte regjeringen idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerket tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten.  NKF har blitt tildelt «krafttak og mangfold midler» til et prosjekt med oppstart vinter 2023/2024.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en arbeidsmodell for hvordan vi systematisk kan arbeide med å rekruttere og beholde kvinnelige trenere, ledere og rutesettere i klatreklubbene.  

NKFs visjon er at klatresporten skal være preget av stor bredde og stort mangfold, der alle som har lyst til å bidra i idretten får mulighet til det i et inkluderende klubbmiljø. I Norges klatreforbunds strategi for 2022 – 2024 står det «NKF vil styrke inkluderingen i klatring gjennom å: bedre kjønnsbalansen blant trenere, instruktører, rutesettere og ledere».

Klatring er en idrett som har økt i popularitet de siste årene, men det er fortsatt en betydelig ubalanse mellom antall mannlige og kvinnelige ledere, trenere og rutesettere i klatreklubbene. Dette er noe som vi ønsker å gjøre noe med gjennom dette prosjektet. 

Mer informasjon om prosjektet kommer når vi har startet opp.

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge