Kurslærer Klatreinstruktør inne

Mer informasjon om utdanningstilbud kommer!

Tidligere har trener 1 (og høyere) og klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell (og høyere) vært de som har kunnet utdanne og godkjenne klatreinstruktør inne (tidligere Klatreleder inne). 

I mai 2021 gikk vi over til ny kursmal for trener 1, og ny utdanningsmodell, og da vil ikke trener 1 kunne utdanne klatreinstruktør inne lenger.
I januar 2022 publiserte vi videre revidert kursmal for Klatreinstruktør inne, og etter ny kursmal vil heller ikke klatreinstruktør 1 i NF-stigen kunne utdanne Klatreinstruktør inne lenger.

De som har sertifiseringen fra før av vil imidlertid kunne søke om samme overgangsordning som trenere.

Trenere og NF-Klatreinstruktør 1 som er utdannet fra gammel kursmal, og som hadde gyldig sertifisering ved overgang til ny ordning, kan kostnadsfritt søke om å bli "Kurslærer Klatreinstruktør inne" slik:

  1. Logg inn på www.brattkompetanse.no, opprett søknad om "Kurslærer klatreinstruktør inne"
  2. Legg til "NKF godkjenner" som instruktør og sett dato for når du tok trener 1-kurset originalt. Det går fint om det ikke er helt nøyaktig dato, om du ikke skulle huske det.

 

For de som ønsker bli "Kurslærer klatreinstruktør inne" i fremtiden, så arbeider vi med å lage et eget kurs for dette. Kurset er forventet å bli avholdt i løpet av 2022. Med eget kursholder-kurs vil vi kunne gi et bedre og mer spisset utdanningstilbud for de som vil kurse Klatreinstruktør inne. Bedre utdanning for kurslærere vil gi bedre forutsetninger for gode Klatreinstruktør inne-kurs, og større samkjøring av hvordan kurs gjennomføres.

NF-klatreinstruktør 2 og NF fjellkursleder vil enda kunne være kurslærer for klatreinstruktør inne.

 

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge