Kurslærer Klatreinstruktør inne

Med kurslærer klatreinstruktør inne (KKII) vil NKF gi et godt utgangspunkt for de som skal utdannes til Klatreinstruktør inne (KII), og gjennom dette sikre god opplæring i sikkerhet i klatring. Kurset er for instruktører med bred erfaring som Klatreinstruktør inne og som vil utdanne andre til å bli Klatreinstruktør inne. Kurset er rettet mot sikkerhetsarbeid, både sikring på topptau og led, og generelt HMS-arbeid for klatring innendørs.


Hovedmål
Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre Klatreinstruktør inne-kurs etter NKF kursmal, kunne lede diskusjoner rundt sikkerhet og HMS, og veilede deltakerne til å bli gode instruktører.

Målgruppe: Kurset er for instruktører som har bred erfaring som Klatreinstruktør inne og som vil utdanne andre til å bli Klatreinstruktør inne.


Kvalifisering: Som godkjent Kurslærer klatreinstruktør inne er man kvalifisert til å holde Klatreinstruktør inne-kurs.

Rammer:

Opptakskrav
Sertifisering:
Gyldig Klatreinstruktør inne eller tilsvarende (NF klatreinstruktør).
Alder:
minimum 20 år ved kursstart.
Egenerklærings- skjema:
Dokumentere opptakskrav, som sendes kurslærer ved påmelding.
Erfaring:
Minimum 75 timer praktisk erfaring som Klatreinstruktør inne, over minimum 2 år.
- Erfaringen må inneholde:
o Hovedinstruktør grunnkurs inne (topptau og led) – minimum 48 timer til sammen.
o Hatt brattkortprøver – minimum 8 prøver til sammen (kan også inkludere prøver til
topptaukort).
- Erfaringen kan i tillegg inneholde:
o Organisert klatreaktivitet på tau.
o Overordnet HMS-ansvar for klatring inne (satt opp HMS-plan, ROS-analyser, eller
lignende).
Ferdighet:
Sikkert og metodisk kunne klatre ruter på led. Må være komfortabel med å falle og sikre
fall på led, samt behersker dynamisk sikring godt. Man må kunne klatre enkle kursruter lett og
uanstrengt.

Varighet på kurs
14 timer med kurslærer, inkludert pauser, pluss 2-3 timer egenstudie i forkant av kurset (Sett derfor av litt tid de siste to ukene før kurset).

Søke godkjenning:

Etter kurset vil deltakerene få beskjed om de har bestått kurset eller ikke. Dersom man har bestått søker man om godkjenning som "Kurslærer Klatreinstruktør inne" i brattkompetanse. Man søker ved å legge inn "NKF Godkjenner ( )" og legger ved navnet på kurslærer på kurset og datoen kurset ble gjennomført.

Endringer fra tidligere:

Tidligere har trener 1 (og høyere) og klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell (og høyere) vært de som har kunnet utdanne og godkjenne klatreinstruktør inne (tidligere Klatreleder inne). 

I mai 2021 gikk vi over til ny kursmal for trener 1, og ny utdanningsmodell, og da vil ikke trener 1 kunne utdanne klatreinstruktør inne lenger.
I januar 2022 publiserte vi videre revidert kursmal for Klatreinstruktør inne, og etter ny kursmal vil heller ikke klatreinstruktør 1 i NF-stigen kunne utdanne Klatreinstruktør inne lenger.

De som har sertifiseringen fra før av vil imidlertid kunne søke om samme overgangsordning som trenere.

Trenere og NF-Klatreinstruktør 1 som er utdannet fra gammel kursmal, og som hadde gyldig sertifisering ved overgang til ny ordning, kan kostnadsfritt søke om å bli "Kurslærer Klatreinstruktør inne" slik:

Logg inn på www.brattkompetanse.no, opprett søknad om "Kurslærer klatreinstruktør inne"
Legg til "NKF godkjenner" som instruktør og sett dato for når du tok trener 1-kurset originalt. Det går fint om det ikke er helt nøyaktig dato, om du ikke skulle huske det.
 

NF-klatreinstruktør 2 og NF fjellkursleder vil enda kunne være kurslærer for klatreinstruktør inne.

 

 

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge