Korona og klatring: Vanlig stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles i forbindelse med korona og klatring, oppdatert etter gjeldende anebfalinger. Har du et spørsmål som ikke svares på her - send det til klatring@klatring.no, så skal vi gjøre vårt beste for å svare!

Vanlige spørsmål om klatring og korona

Hvordan kan kurs holdes og imøtekomme kravet om avstand?
De aller fleste kurs har ikke behov for at deltakerne er nært på hverandre. Nybegynnerkurs (både topptau og led), teknikkurs, inne-til-ute kurs o.l. kan i det store og hele gjennomføres med 1 meters avstand mellom deltakerne. Spesielle momenter er kameratsjekk og spotting. Disse to sikkerhetsfaktorene er adressert i våre anbefalinger, og bør ikke være et hinder for å gjennomføre kursvirksomhet. Når det gjelder backup fra instruktør (holde i bremsetau bak sikrer) kan avstandsregelen avvikes ved behov for avhjelp til sikrer ved en uønsket hendelse (hår i taubrems/hånd i taubrems/overtakelse av sikring m.m.). Ellers skal backup kunne holdes med 1 meters avstand, selv ved fall. 
Dersom kurset har fagmomenter som er vanskelig å gjennomføre uten nærkontakt mellom deltakere over tid (for eks kameratredningskurs) anbefales dette ikke gjennomført.

Et tips til gjennomføring er å gi litt mer tid, både til øving på de enkelte læringsmomenter men også kurset som helhet. Instruktøren(e) må passe på å holde avstand også, noe som fort medfører behov for mer tid til observasjon og kvalitetssikring/repetisjon. Det må videre avsettes god plass, slik at deltakerne lett kan holde avstand. Oppmerking av plasser for deltakerne kan være til hjelp. Det økte behovet for fokus/tid gjør at det kan være en god ide å forsterke kurset med hjelpeinstruktører, selv om ikke antallet deltakere krever dette.
Dersom nasjonale retningslinjer åpner for fysisk kontakt i gruppen barn/ungdom opp til 19 år vil det si at kurs kan gjennomføres for denne aldersgruppen uten 1 meters-regelen. Kontakt bør uansett begrenses og andre smitteverntiltak bør gjennomføres (hygiene, avstand til andre grupper m.m.)

Kan jeg fortsatt bli smittet via overflater som klatretak og tau?
Ja, det er mulig. Det er dessverre ikke gjort noen studier på klatretak eller klatretau, og overflatene er ikke direkte sammenlignbar med andre overflater det er gjort studier på. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derimot vurdert at risikoen for indirekte kontaktsmitte ved bruk av felles utstyr og overflater er svært lav når det utføres beskrevne smitteverntiltak.

Kan jeg bruke flytende kalk som håndsprit?
Kanskje. Flytende kalk inneholder alkohol, ofte etanol eller isopropanol i ganske høye konsentrasjoner. Dette er de samme alkoholene som finnes i håndsprit og andre desinfeksjonsmidler som brukes i helsetjenesten. Det kun gjort én studie av hvor effektivt flytende kalk er for å inaktivere SARS-CoV-2, men denne gjelder for én spesifikk type kalk og studien er gjort under særdeles kontrollerte forhold. Da det finnes mange forskjellige merker flytende kalk, og bruksmønstre varierer sterkt, vil vi derfor heller ikke anbefale dette som erstatning for håndvask og håndsprit.

Hvis jeg ser noen som ikke følger råd og anbefalinger, hva skal jeg gjøre?
Det vil være helt greit å spørre om de kjenner til forholdsreglene som gjelder alle i samfunnet. Hva som er rett håndtering vil avhenge av den enkelte situasjonen, men i alle tilfeller bør ting gjøres på en respektfull måte. Det viktigste er å ha fokus på sine egne vaner for smittebegrensning.  

Hvis noen blir skadet under utendørs klatring, kan jeg da bryte pålegget om å holde avstand? 
Ja, det kan du. Skader som truer liv eller helse må fortsatt håndteres og er ikke mindre farlige enn før koronasituasjonen. Hvis den skadde klarer seg greit selv kan man vurdere at risikoen for smittespredning er større enn risikoen ved å ikke hjelpe til slik man normalt ville gjort. Klatreaktiviteter med spesielt forhøyet risiko bør unngås nå, slik at vi ikke belaster helsevesenet med “normale” skader og ulykkestilfeller.

Kan jeg dra på «drop in» på klatresenteret?   
Ja, du kan nå dra på dropin der hvor dette tilbys. Mange klatreanlegg har etablert digital booking/registrering for å ha kontroll på antall brukere - sjekk klubbens/senterets nettsider for informasjon. Dersom det ikke er forhåndsbooking bør du være forberedt på at det kan være fullt når du kommer til klatreanlegget. 

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund