Kontroll av klatrevegg

En klatrevegg trenger regelmessig ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk, og det er i utgangspunktet veggeiers ansvar at dette er i orden.

Som ansvarlig for drift av klatrevegg og tilbyder av klatreaktiviteter må man forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften. Det innebærer at må man etablere et
HMS-system som følges opp. Dette innbefatter blant annet en form for risikovurdering gjennom en risikoanalyse.

Mer detaljert info om HMS her
Les også mer om HMS i anleggsveilederen


Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Inspeksjon av veggen
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører hovedkonstruksjonen. Tilstand på sikringspunkter (toppanker, bolter/hengere, karabinere og slynger), autobelay samt sikkerhetsmatter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler. Autobelay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Inspeksjon av konstruksjon, inkludert sikringspunkter -  det anbefales årlig kontroll av konstruksjon
Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav (Europeisk standard). Intervallet på slike inspeksjoner skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ofte tilbyr veggleverandøren årlige kontroller. Dersom ikke leverandør forestår kontrollen anbefaler NKF at ingeniører eller andre personer med byggfaglig kompetanse benyttes til kontroll av konstruksjonen. 

Følgende firmaer i Norge har kompetanse til å gjennomføre kontroll av klatrevegger:

 

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no:

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter

Europeisk standard buldrevegger

 

(oppdatert nov 2022)

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge