Kontroll av klatrevegg

En klatrevegg trenger regelmessig ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk, og det er i utgangspunktet veggeiers ansvar at dette er i orden.

Som ansvarlig for drift av klatrevegg og tilbyder av klatreaktiviteter må man forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften. Det innebærer at må man etablere et HMS-system som følges opp. Dette innbefatter blant annet å gjennomføre en risikovurdering og en etablere en tiltaksplan.

Mer detaljert info om HMS her
Les også mer om HMS i anleggsveilederen

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal leverandøren levere FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold) for veggen og produktene som inkluderes i leveransen, i egen perm. Denne skal beskrive hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Inspeksjon av veggen
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører hovedkonstruksjonen. Tilstand på sikringspunkter (toppanker, bolter/hengere, karabinere og slynger), autobelay og sikkerhetsmatter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler. Autobelay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Inspeksjon av konstruksjon, inkludert sikringspunkter -  det anbefales årlig kontroll av konstruksjon
Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav (europeisk standard). Intervallet på slike inspeksjoner skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ofte tilbyr veggleverandøren årlige kontroller. Dersom ikke leverandør forestår kontrollen anbefaler NKF at ingeniører eller andre personer med byggfaglig kompetanse benyttes til kontroll av konstruksjonen. Disse må være ha kompetanse til å vurdere og teste tilstand av vegg opp mot gitt standard,  og kunne signere for dokumentasjon av kontroll. 

Følgende firmaer i Norge har kompetanse til å gjennomføre kontroll av klatrevegger (listen er ikke nødvendigvis utfyllende):

 

Alle krav settes gjennom europeisk standard, som må anskaffes av den enkelte instans gjennom Standard.no:

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter

Europeisk standard buldrevegger

(oppdatert nov 2022)

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge