Kontroll av klatrevegg

En klatrevegg trenger ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk, og det er veggeiers ansvar at dette er i orden.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Inspeksjon av konstruksjon, inkludert sikringspunkter
Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav (Europeisk standard). Intervallet på slike inspeksjoner skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ofte tilbyr  veggleverandøren årlige kontroller. Dersom ikke leverandør forestår kontrollen anbefaler NKF at ingeniører eller andre personer med byggfaglig kompetanse benyttes til kontroll av konstruksjonen. 

Følgende firmaer i Norge har kompetanse til å gjennomføre kontroll av klatrevegger:

Inspeksjon av veggen
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessigekontroller av det som ikke berører konstruksjonen. Toppanker, bolter, hengere, karabiner og slynger, auto belay samt matter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler. Auto belay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no:

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter

Europeisk standard buldrevegger

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge