Kontroll av klatrevegg

En klatrevegg trenger regelmessig ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk, og det er i utgangspunktet veggeiers ansvar at dette er i orden.

Som ansvarlig for drift av klatrevegg og tilbyder av klatreaktiviteter må man forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften. Det innebærer at må man etablere et HMS-system som følges opp. Dette innbefatter blant annet å gjennomføre en risikovurdering og etablere en tiltaksplan.

Mer detaljert info om HMS her
Les også mer om HMS i anleggsveilederen

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal leverandøren levere FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold) for veggen og produktene som inkluderes i leveransen, i egen perm. Denne skal beskrive hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Inspeksjon av veggen
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører hovedkonstruksjonen. Tilstand på sikringspunkter (toppanker, bolter/hengere, karabinere og slynger), autobelay og sikkerhetsmatter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler. Autobelay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Inspeksjon av konstruksjon, inkludert sikringspunkter -  det anbefales årlig kontroll av konstruksjon
Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav (europeisk standard). Intervallet på slike inspeksjoner skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ofte tilbyr veggleverandøren årlige kontroller. Dersom ikke leverandør forestår kontrollen anbefaler NKF at ingeniører eller andre personer med byggfaglig kompetanse benyttes til kontroll av konstruksjonen. Disse må ha kompetanse til å vurdere og teste tilstand av vegg opp mot gitt standard,  og kunne signere for dokumentasjon av kontroll. 

Følgende firmaer i Norge har kompetanse til å gjennomføre kontroll av klatrevegger (listen er ikke utfyllende):

 

Alle krav settes gjennom europeisk standard, som må anskaffes av den enkelte instans gjennom Standard.no:

NS-EN 12572-1:2017 Artificial climbing structures — Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points

NS-EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures — Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls

NS-EN 12572-3:2017 Artificial climbing structures — Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds

(oppdatert juni 2023)

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge