Kontingent til NKF

Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet. Inntill Tinget 2006 hadde ikke Norges klatreforbund medlemskontingent for sine medlemsklubber. I 2006 ble det bestemt at klubbene skal betale kontingent til NKF. Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent for dette året.

Medlemskontingent 

Klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag pr enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall. Satsene for tingperioden 2022-2024 er som følger:

Grunnbeløp kr 1000 

+ 20 kr/medlem for medlem nr. 1–500 
+ 15 kr/medlem for medlem nr. 501–1000 
+ 10 kr/medlem for medlem nr. 1001–∞

Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge