Kompetanseløftet 2019-2021

Prosjektet består av å utarbeide en utviklingstrapp, revidere vår trenerløype, etablere en øvelsesbank og å inkludere klatring på Skadefri.no. Prosjektet skal være en hjelp til våre klubber og trenere for å sikre bedre aktivitet for barn og ungdom. Dette skal utvikles av Norges klatreforbund med hjelp fra våre klubber, fagpersoner og samarbeidspartnere.

Utviklingstrapp
Utviklingstrappen skal brukes som et verktøy som beskriver et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp fra første treningsår og oppover. Den skal bygge gode holdninger, sosiale ferdigheter og felleskap. Utviklingstrappen er et verktøy for trenere for å sikre at barn og ungdom får et treningsopplegg som er tilpasset deres alder, utvikling og mestringsnivå. Den kanadiske «Sport for life» er trappen vi per nå ønsker å bygge vår utviklingstrapp på, noe vi ser at mange andre forbund både i Norge og internasjonalt har gjort.

Revidering av trenerutdanningen
Trenerløypen er NKF sitt utdanningsløp for trenere innen konkurranseklatring på alle nivå. NKF sin trenerløype følger NIF sin standard. Den trenerløypen vi har i dag er utviklet sporadisk over flere år, og vi ser behovet for å utvikle og forbedre denne. Utviklingstrappen skal være den røde tråden i trenerløypen. Dette vil også sikre at utviklingstrappen blir tatt i bruk, og blir et levende verktøy. Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som overhodet mulig. Ved hjelp av trenerutdanningen ønsker NKF at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse.

Øvelsesbanken - Klatreøkta
Øvelsesbanken er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber. Klatreøkta skal bestå av videosnutter, tekster og bilder som beskriver hvordan man utfører øvelser og leker på de forskjellige trinnene i utviklingstrappen. Det skal være enkelt å utarbeide og lagre treningsprogrammer. 
Du finner Klatreøkta her: https://www.klatreokta.no/ 

Inkludere klatring i Skadefri.no
Vi skal lage gode og kvalitetssikrede øvelser for skadeforebygging og rehabilitering. Skadeforebygging vil bli en naturlig del av trenerløypen og utviklingstrappen.
Her finner du klatring på Skadefri: http://www.skadefri.no/idretter/klatring/
Du kan også laste ned appen på din telefon.
Vil du ha det på engelsk? Se her: http://fittoplay.org/ 

Om prosjektet:
Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB med 3,25 millioner.
Prosjektoppstart var 1.9.19 og prosjektet skal ferdigstillest innen 31.8.21. 
Prosjektleder er Kjersti Gausvik

Styringsgruppen består av: Trond Kristian Kalstø, Bergen klatreklubb, Kjetil Dalseth, Bratte roglands venner, Carl J. Fensbekk og Daniel Assmundsrund, Tromsø klatreklubb. 

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge