Kompetansekurs i paraklatring

Et kompetansekurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatre aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.

Kurset er utviklet av Norges klatreforbund (NKF) og skal gi deltakerne en innføring i tilrettelegging av klatring for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset gjennomføres med en teoretisk og en praktisk del. Kurset er utarbeidet med tanke på å videreutdanne klatreleder inne, trenere og NF instruktører, innen paraklatring.

Varighet: 8 timer. Selvstudium for deltakere: 2 timer i forkant av kurs. Kurs: 6 timer
Opptakskrav: Godkjent som klatreleder inne. 
Alder: Deltakere må være fylt 16 år.
Erfaring: Kurset er utarbeidet for instruktører som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring. 

Pensum
Obligatorisk:
- NKF kompendium: Klatring og funksjonsnedsettelse, Siren Greve og Allan Rank Christoffersen 2017.
- NKF dokument: Veileder for oppstart av paraklatring
- Om paraklatring på klatring.no
- Kjennskap til barneidrettsbestemmelsene  

Anbefalt:
- NKF dokument: Tips til rutesetting til paraklatring og paraklatrekonkurranser
- NKF dokument: Forslag til arrangørhåndbok nasjonale paraklatrekonkurranser
- Om paraidrett på Norges idrettsforbund sine nettsider

Registrering på Brattkompetanse.no skjer ved at kursleder melder inn personene som er godkjent, og NKF legger inn kompetansen.

Send mail til klatring@klatring.no dersom dere ønsker dette kurset i region/klubben.

 

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge