Kompendie: Klatring og funksjonsnedsettelse

NKF har utarbeidet et kompendie om klatring og funksjonsnedsettelse. Kompendiet skal inngå som informasjon i NKFs trenerutdanning. Hensikten med kompendiet er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatreaktivitet.

Med dette kompendiet ønsker vi å informere om hvordan klatreinstruktører kan tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse kan utfolde seg aktivt, med klatring som arena. Det er viktig at vi tør å prøve, og inkluderer målgruppen i ulike aktiviteter.

Kompendiet er skrevet med henblikk på grunnleggende nybegynneropplæring. der topptausikring og buldring er utgangspunktet. Men kunnskapen som formidles, kan også være nyttig for mer erfarne utøvere. Det er primært utarbeidet med tanke på instruktører og klatrere, som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring.

 Du kan laste ned kompendiet i PDF-format under.

Relaterte artikler

02. Jul 2019

NM i paraklatring 2019

16. november arrangerast det NM i paraklatring samtidig som NM i led på Oslo klatresenter. Det er det første NM i paraklatring som blir arrangert. Me gleder oss til å lage verdens beste NM for alle konkurranseklatrar i Norge!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge