Kommunale planer

Klatreforbundet ønsker å synliggjøre og styrke klatreklubbenes interesser i kommunal plan- og byggesaksbehandling. Vi ønsker at samtlige medlemsklubber skal gis samme mulighet til medvirkning i fysisk planlegging på lik linje med andre idretter i egen kommune, og at klatring som idrett og rekreasjon møter den samme forståelse som andre idretter hos beslutningstakerne.

For å få til dette er det en forutsetning at klubbene arbeider med at både klatrefelt og adkomst til disse, først registreres som regionalt- eller lokalt viktige friluftsområder. De regionalt viktige områdene er det som regel fylkeskommunen som registrerer. De lokalt viktige områdene er det kommunen som registrerer. Begge typer skal kontinuerlig oppdateres. Kontakt fylkeskommunen eller kommunen for å få hjelp til å få området registrert. Når området er registrert, vil det være synlig i den nasjonale databasen «Naturbase».

Klatrefeltene kan også innreguleres som friluftsområder eller idrettsanlegg når det utarbeides reguleringsplaner. I slike prosesser er det viktig å sørge for at kommunen tar hensyn til adkomsten til klatrefeltet. Vi hjelper dere gjerne med å komme i kontakt med kommune eller fylkeskommune.

Under ligger det et eksempel på en utalelse fra NKF til en kommune i en planprosess.

Uttalelse til  Vågan kommune 2017

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge