Komiteer

Tingvalgte komiteer:

Valgkomite 2022-2024

 • Leder: Mariur Buer, Oslo Klatreklubb
 • Komitémedlem: Øystein Thorvaldsen, Tromsø klatreklubb
 • Komitémedlem: Håkon Vego, Romsdal Tindegruppe
 • Vara: Linett E. Birkeland, Christianssands klatreklubb

Kontrollutvalget 2022 -2024

 • Medlem: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
 • Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
 • Vara: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

Klage- og sanksjonsutvalg 2022 - 2024

 • Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
 • Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
 • Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
 • Varamedlem: Sissel Andersen, Christianssand Klatreklubb
 • Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø

Styrevalgte komiteer:

Sikkerhetskommiteen

 • Odd Magne Øgreid (komitéleder)
 • Sindre Haslene-Hox 
 • Leiv Aspelund
 • Chad Stokes (fra administrasjonen)

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge