Komiteer

Valgkomite 2018 -2020

 • Leder: Rune Hjelsvold, Gjøvik klatreklubb

 • Komitémedlem: Marie Helen Sunde, Bergen klatreklubb

 • Komitémedlem: Hans Petter Wollebæk, Trondheim klatreklubb

 • 1. vara: Gunn Stabell, Evenskjær klatreklubb

 • 2. vara: Bjørn Sekkesæter, Kolsås klatreklubb

Kontrollkomite 2018 -2020

 • Leder: Linett Eriksen Birkeland, Christianssand klatreklubb

 • Medlem: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

 • Vara: Siri Drageset, Klatreklubben Rana

 

 

 

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Eterni
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring