Klubb- og kompetanseutvikling

Ønsker dere å utvikle klubben deres? Søk om hjelp fra våre klubbutviklere her!

NKFs klubbutviklere kan hjelpe medlemsklubbene med utviklingstiltak, som skal gjøre klubbene i stand til å bli sterkere og mer selvgående, og kunne gi et best mulig tilbud til sine medlemmer og til nærmiljøet. Klubbutviklingstiltakene skal generere frivillighet ved å gi flere personer kompetanse til å bidra i klubben.

Klubbutviklingstiltak kan være klubbutvikling, kompetanseutvikling eller aktivitetsutvikling. For å få tiltak må dere søke gjennom søknadsskjema. Tiltak vil bli vurdert etter behov for klubben og om klubben har klare planer for hvordan det hjelper klubben videre. Vi har ingen formell grense på antall tiltak, men harf orbehold om at klatreforbundet har midler til å dekke tiltakene, og 

Klikk her for å se liste over tiltak dere kan søke på. 

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Klikk her for å se oversikt over klubbutviklere.

Tiltak som prioriteres:

 • Tiltak hvor klubben kan vise til hvordan tiltaket brukes inn mot klubben videre.
 • Tiltak som omfatter flere klubber.
 • Tiltak som genererer frivillig arbeid.
 • Klubbutvikling (startmøte, utviklingsprosesser) for de som trenger det.

Retningslinjer:

 • Bare klatreklubber som er medlem av NKF kan søke om tiltak.
 • Tiltaket skal være for klubbmedlemmer.
 • Tiltaket må styregodkjennes.
 • Tiltaket skal fortrinnsvis være et fra listen over tiltak. Har dere andre behov, ta kontakt.
 • En klubb får bare dekket utgifter til en klubbutvikler. Om dere ønsker større kurs må klubben betale for flere instruktører selv. Er det flere klubber som samarbeider om tiltaket dekker NKF to klubbutviklere.
 • Tiltaket skal gjennomføres av en av våre klubbutviklere. I spesielle tilfeller kan tiltaket utføres av andre, det må isåfall avtales på forhånd.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.

Klikk her for å søke om tiltak.

Vi har et klubbutviklerkorps fordelt over hele landet som utfører klubbutviklingsoppdrag for NKF, og som er bindeleddet mellom NKF og klubbene. Her finner du en oversikt over våre klubbutviklere. Klubbutviklerne våre har bred kompetanse og kan tilby hjelp innenfor det meste av klatring og klubbutvikling. I utgangspunktet jobber klubbutviklerne innenfor sin region, men kan også reise ut til andre regioner hvis det er spesiell behov for kompetanse. 

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring