Klubb- og kompetanseutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Konkrete tiltak kan for eksempel være møter med klubbveileder, prosesser, bruk av verktøy, utdanning og kurs.

NKF skal gjøre klubbene i stand til å gi medlemmene sine et sunt, sikkert og inkluderende tilbud, og bistår klubbene med blant annet kurs, utviklingsprosesser, verktøy og informasjon. Forbundet har et eget klubbutviklerkorps som utfører oppdrag ute i klubb, trykk her for å se oversikt over våre klubbutviklere. Klubbutviklerne dekker hele landet og har bred kompetanse innenfor klatring og organisasjonsdrift. I tillegg er det også mulighet for klubbene å få bistand fra sin idrettskrets, som har tilbud om klubbutvikling for alle idrettslag innenfor sin krets. 

Hvordan få hjelp til klubbutvikling?

Send epost til klatring@klatring.no, hvor dere beskriver følgende:

 • Klubbnavn.
 • Hvem er kontaktperson, hvilken rolle de har i klubben, samt telefonnummer og epost til dem.
 • Situasjonen i klubben i dag.
 • Hva som er utfordringen dere ønsker å få hjelp til, og eventuelt om det er konrete kurs eller tiltak dere ønsker.

Merk eposten med "Klubbutvikling" i tittelfeltet.

Før dere tar kontakt, les gjennom retningslinjene for klubbutviklingstiltak. Gjerne ta kontakt med klubber i nærområdet deres for å se på muligheten til samarbeidstiltak.

Hva kan klubben få hjelp til?

Vi arrangerer kurs og veileder klubber som trenger hjelp til utdanning av trenere og instruktører, og til klubbdrift. Målet er at tiltakene skal hjelpe klubbene å bli selvdrevne og ha muligheten til å gi et godt aktivitetstilbud i nærområdet sitt, spesielt med fokus på barn og unge. 

Organisasjonsutviklingskurs
 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Økonomistyring og regnskap
 • Møteledelse
 • Idrettens rammebetingelser

Dette er kurs som idrettskretser tilbyr, og som klatreforbundet kan dekke for klubben som klubbutviklingstiltak. Les mer om kursene her. Finn din idrettskrets her for å se deres kurstilbud.

Kompetansekurs klatring

Vi tilbyr kurs innenfor klatring som hjelper klubbene til å bli selvgående. Det vil si kurs som gir instruktørkompetanse, eller som gir kompetanse til drift. Vi holder ikke egenutviklingskurs i klatring (f.eks. teknikkurs, klatring på naturlige sikringer, brattkortkurs). Typiske kurs vi kan hjelpe klubben med er:

 • Klatreleder inne
 • Trenerkurs
 • Instruktørkurs i paraklatring 
 • Klatreinstruktør 1 Sport-kurs (husk at NF-godkjenning må være på plass for alle deltakerene før kursstart)
 • Rutesetterkurs
 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund