Klubb- og kompetanseutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Konkrete tiltak kan være for eksempel være møter med klubbveileder, prosesser, bruk av verktøy, utdanning og kurs.

NKF skal gjøre klubbene i stand til å gi medlemmene sine et sunt, sikkert og inkluderende tilbud, og bistår klubbene med blant annet kurs, utviklingsprosesser, verktøy og informasjon. Forbundet har et eget klubbutviklerkorps som utfører oppdrag ute i klubb, trykk her for å se oversikt over våre klubbutviklere. Klubbutviklerne dekker hele landet og har bred kompetanse innenfor klatring og organisasjonsdrift. I tillegg er det også mulighet for klubbene å få bistand fra sin idrettskrets, som har tilbud om klubbutvikling for alle idrettslag innenfor sin krets. 

Hvilke tiltak kan klubben få?

Organisasjonsutviklingskurs
 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Økonomistyring og regnskap
 • Møteledelse
 • Idrettens rammebetingelser

Dette er kurs som idrettskretser tilbyr, og som klatreforbundet kan dekke for klubben som klubbutviklingstiltak. Les mer om kursene her.

Kompetansekurs klatring

Vi tilbyr kurs innenfor klatring som hjelper klubbene til å bli selvgående. Det vil si kurs som gir instruktørkompetanse, eller som gir kompetanse til drift. Vi holder ikke egenutviklingskurs i klatring (f.eks. teknikkurs, klatring på naturlige sikringer, brattkortkurs). Typiske kurs vi kan hjelpe klubben med er:

 • Klatreleder inne
 • Trenerkurs
 • Intruktørkurs i paraklatring 
 • Klatreinstruktør Sport-kurs
 • Klatreinstruktør lavland/høyfjell
 • Rutesetterkurs
 • Boltekurs

Usikker på hva dere trenger av hjelp i klubben? Ta kontakt med din nærmeste klubbutvikler for en samtale eller for besøk i klubben!

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Klikk her for å se oversikt over klubbutviklere.

Retningslinjer:

 • Bare klatreklubber som er medlem av NKF kan søke om tiltak.
 • Tiltaket skal være for klubbmedlemmer.
 • Tiltaket må styregodkjennes.
 • En klubb får bare dekket utgifter til en klubbutvikler. Om dere ønsker større kurs må klubben betale for flere instruktører selv. Er det flere klubber som samarbeider om tiltaket dekker NKF to klubbutviklere.
 • Tiltaket skal gjennomføres av en av våre klubbutviklere. Om ingen av våre klubbutviklere har kompetanse til å gjennomføre tiltaket, vil det bli vurdert andre veiledere eller instruktører.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring