Klatring / For klubb / Trening / Utviklingstrappa

Utviklingstrappa

Velkommen til NKFs utviklingstrapp!

Hva er en utviklingstrapp?

Jo det er en oversikt over anbefalt treningsmengde og treningsfokus m/mer for ulike aldersgrupper, for å sikre en god helhetlig utvikling av barn og ungdom. Trappen har anbefalninger som er gjeldene for grupper helt ned i små barn til voksne klatrere.

Utviklingstrappen er resultatet av et samarbeid der vi har kunnet trekke inn beste praksis fra trenere av barn og ungdom i klatremiljøet, fagmiljøet på Olympiatoppen og fagbøker om treningslære. Modellen har også hentet inspirasjon fra Long-Term Athlete Development (LTAD) Sport Climbing, Canada, og utviklingstrapper i andre idretter. Vi ønsker å rette en takk til alle som har bidratt med sin fagkunnskap og entusiasme i arbeidet. 

I tillegg er det blitt utviklet et kompendie som inneholder mer info om innholdet i selve treningen for barn og ungdom i klatring, ved navn "Trening av barn og ungdom i klatring". Begge disse ressursene finner dere i dokumentlisten vår nedenfor.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva