Klubbledermøter

Hvert kvartal gjennomføres digitale klubbledermøter.

Fra høsten 2023 så startet vi opp en ny møteplass mellom NKF og ledelsen i klatreklubbene (styreledere, styremedlemmer og andre administrative ledere). Dette vil være et testprosjekt og møtene vill i første omgang gjennomføres hvert kvartal digitalt.  

Gjennom å opprette disse møtene håper vi å skape en tettere dialog med klubbene under året. Intensjonen er å lage et forum der vi kan oppdatere klubblederne på hva som skjer i klatrenorge og ta opp viktige temaer sammen.

Dato for møtene finner dere i kalenderen. 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva