Klatring / For klubb / Paraklatring i klubb / Starte opp i klubb

Starte opp i klubb

NKF har laget en veilederen for oppstart av paraklatring i klubb den er ment som en hjelp til deg som ønsker å starte opp et tilbud for paraklatrere.

Alt som er beskrevet under er basert på erfaringer gjort av klatreklubber som har etablert et paraklatretilbud. Vi håper den kan være til hjelp. Dette dokumentet og annen relevant informasjon om paraklatring finner du på nettsidene til Norges klatreforbund (NKF). Informasjon om paraidrett finnes også på nettsidene til Norges idrettsforbund (NIF).

Paraklatring er klatring for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. «Para» kommer av parallell, som betyr at idretten er likestilt og gjennomføres samtidig eller ved siden av. Ordet «paraidrett» er en fellesbetegnelse som inkluderer bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede, som ønskes brukt av Norges Idrettsforbund (NIF) i stedet for «idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse».

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva