Klatring / For klubb / NKFs utdanningstilbud / Arrangere kurs i din klubb / Klatrekurs på natruligesikringer

Klatrekurs på natruligesikringer

Klatrekurset skal gi deltakere innføring i klatring på naturlige sikringer også kalt tradisjonell klatring. Kurset fokuser på håndverket som må mestres for å kunne klatre selvstendig på naturlige sikringer. Kurset starter med en grundig innføring i bruk av sikringsmidler og utstyr, hvor deltakeren lærer gjennom praktiske oppgaver og avsluttes med at deltakerne selv leder og sikrer på en rute.

Hovedmål
Kurset skal gi deltakeren innføring i de ulike aspekten med klatring på naturlige sikringer. Dette kurset er en videreføring av kunnskap deltakeren har fra tidligere. Deltakerne skal får et positivt møte med naturlig sikret klatring utendørs, og det legges vekt på det grunnleggende håndverket. Metodene som presenteres skal være universelle med tanke på direkte overføringsverdi til kameratredning. Metodene som presenteres bygger på metodesettet.


Deltakerne skal:

  • lære om utstyr, plassering av sikringer, taulagsarbeid, standplass, uttopping og rappellering.
  • få kunnskap til å vurdere egen og andres sikkerhet ved klatring på naturlige sikringer.
  • lære om sikringskjeden og elementene denne består av.
  • lære om ledklatring og klatring som andremann under taulagsklatring.
  • gjøres bevist på hensynsfull ferdsel i fjellet.

Målgruppe
Målgruppen er medlemmer av klatreklubber som ønsker å oppleve gleden ved å klatre på naturlige sikringer.

Opptakskrav

  • Alder: Deltakere må fylle 16 år det året kurset skal tas. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er arrangørens oppgave å påse at deltakere har skriftlig samtykke fra foresatte.
  • Erfaring: Minimum 2 måneder med ukentlig klatring etter bestått brattkortprøve
  • Ferdighet: Deltakerne må være i stand til å lede på innevegg/sportsklatrefelt.

Du finner kursmal for kurset her! 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva