Topptau- og Brattkortkurs

Topptau- og brattkortkurs fokuserer på sikringsarbeidet i klatring. Fokuset på kurset er å sette deltakerne i stand til å sikre og klatre trygt på innendørsklatrevegger og bestå topptau-/brattkortprøven. Topptau-/brattkortprøven skal tas minimum dagen etter kurset og ikke som del av kurset.

Kurset inneholder de grunnleggende sikringsrutinene, kjenne til utstyr og innføring i klatreteknikk. Det skal under hele kurset være klatring tilpasset deltagernes nivå slik at de har overskudd til å jobbe med sikkerhet og håndverksmessige oppgaver.

Kurset skal etablere rutiner som gir optimal sikkerhet og klatring på innendørsvegg. Det innebærer at deltagerne skal kunne klatre på alle innendørsanlegg og ha fått innblikk i grunnleggende sikkerhetstenking innen klatring.

Dette kurset vil for mange være deres første møte med klatring. Det er viktig at deltagerne får et positivt møte med klatring, og at det gjennom hele kurset legges vekt på det grunnleggende håndverket.

Målgruppe: 
Kurset er for de som ønsker en innføring i sikringsteknikk og klatring.

Krav til deltakelse:
Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.

Kursmal for deg som instruktør, finner du her!

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva