Medlemskap i NKF

Som medlemsklubb i Norges Klatreforbund vil dere bli en del av den organiserte klatringen i Norge, og får ta del i de mulighetene og fordelene det fører med seg. Les mer om fordeler og hvor mye medlemskap koster i boksene under:

Medlemsfordeler

  • Klubben får råd og tjenester ift. anlegg, barneidrett, arrangementshjelp, klubbutvikling, kurs, sikkerhet m.m.
  • Delta i konkurranser regionalt og nasjonalt.
  • Tilgang til utdanningstilbud som trener-, instruktør-, dommer-, styre-/lederutvikling, m.m. Klubbens medlemmer får kurs igjennom NKF billigere enn ikke-medlemmer.
  • Mulighet å søke om støtteordninger og tilskudd, lokale aktivitetsmidler, grasrotandel, m.m.
  • Tilgang til kollektive ordninger som ansvarsforsikring, utøverforsikring og medlemssystem. Som medlem i Norges klatreforbund er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter               klubbene og det ansvar disse kan komme i når de har arrangementer, aktiviteter og trening i regi av klubben. Forsikringssummen er kr 10 000 000 for klubbene.
  • Barneidretts- og klubbforsikring, for barn opp til 13 år. 
  • Rabattavtaler på hotell og reiser. 
  • Tilgang til seminarer/møter/samlinger.

Medlemskontingent

Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet. 

Klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag pr enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall.

Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent for dette året.

Satsene for tingperioden 2022-2024 er som følger:

Grunnbeløp kr 1000 

+ 20 kr/medlem for medlem nr. 1–500 
+ 15 kr/medlem for medlem nr. 501–1000 
+ 10 kr/medlem for medlem nr. 1001–∞

Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva