Ansvarsforsikring

Som medlem i Norges klatreforbund er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter klubbene og det ansvar disse kan komme i når de har arrangementer, aktiviteter og trening i regi av klubben.

Forsikringssummen er kr 10 000 000 for klubbene.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva