Årshjul

Hvert år er det noen viktige frister og arrangement som det er fint for klubbene å huske på. Her finner du en oversikt over disse.

Viktige datoer for 2024

Vår

 • 8.januar: Frist for å låse kurs i Idrettskurs. 
 • 6.mars: Frist for å søke om spillemidler til utstyr.
 • 31.mars: Årsmøtet må holdes innen 31.mars. 
 • April: HUSK - oppdatere sportsadmin og Brønnøysundregistrene med info om nye styremedlemmer og roller. 
 • 26.-28. april: Tinget
 • 30. april:Frist samordnet rapportering  
 • 1. mai:Frist for å melde inn behov til kurskalender høst 

 

Høst

 • 15. aug:Frist for å søke om momskompensasjon 
 • 1. sept.Søknadsfrist for arrangør nasjonale og nordiske konkurranser 2024
 • Oktober/nov:Den store kompetansehelgen (dato kommer)
 • 1. nov.: Søknadsfrist for arrangør nasjonale og nordiske konkurranser 2025
 • 1. nov:Frist for å melde inn behov til kurskalender for våren

Lag ditt eget årshjul

Vi anbefaler at klubben lager seg sitt eget digitale årshjul. Dette kan lett gjøres med hjelp av NIFs digitale årshjul, som du finner her.

Her kan dere veldige å bruke NKF sin mal det vi har lagt inn alle viktige felles frister og arrangement, så kan klubben bygge på med egne datoer.

Slik ser startsiden til NIFs årshjul ut:

arshjul.png

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva