Klubb

Her er oversikt over hva forbundet kan hjelpe deres klubb med, og nyttige ressurser for klubb.

Årshjul/ Viktige datoer for klubb 2023:

  • Mars: Frist for å søke om spillemidler til utstyr (eksakt dato kommer) 
  • 31.mars: Årsmøtet må holdes innen 31.mars. 
  • April: HUSK - oppdatere sportsadmin og Brønnøysundregistrene med info om nye styremedlemmer og roller. 
  • 21.-23.april: Nasjonal klubbsamling (mer info og påmelding kommer)
  • 30.april: Frist sammordnet rapportering  
  • 1.mai: Frist for å melde inn behov til kurskalender høst 
  • Juni: Frist for å søke om å arrangere norgescup (eksakt dato kommer) 
  • 15.aug: Frist for å søke om momskompensasjon 
  • September: Sikkerhetskonferansen (eksakt dato kommer) 
  • 20.-22.oktober: Den store kompetansehelgen (mer info og påmelding kommer)
  • 1.nov: Frist for å melde inn behov til kurskalender for våren  

 

Her finner du huskeliste for klubb
Huskelisten er en oversikt over viktige datoer og andre ting klubben må huske på. Det kan være fint å gå gjennom listen en gang i året for å sjekke om man har på plass det man trenger. 

Andre viktige nettsider:

Norges idrettsforbund (NIF)

Idrettskretser

Idrettsråd

NIF Digital

Klubbguiden NIF

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge