Klubb

Her finner dere en oversikt over hva forbundet kan hjelpe deres klubb med, og nyttige ressurser for klubb.

Klubb- og kompetanseutvikling: Vi har klubbutviklere i hele landet som hjelper klubben med å holde kurs og med å veilede.

Søke midler: Her kan dere søke klatreforbundet om midler til klatreaktiviteter i klubben, samt finne en oversikt over andre tilskuddsordninger klubben kan benytte seg av.'

Viktig for klubb: Her er en oversikt over viktige datoer, verktøy og annen informasjon som alle klubber må ha oversikt over.

Forsikring: Informasjon om hvilke forsikringer klubben bør ha, og hva de er dekt av som medlemsklubb gjennom NKF.

Kontingent til NKF: Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet.

Verktøy for klubb: Ulike verktøy, maler og veiledere klubben kan benytte seg av for enklere klubbdrift. 

Nyhetsbrev klubb: Nyhetsbrev som er sendt ut til NKFs klatreklubber.

Paraklatring: Her finner dere informasjon om hvordan klatreforbundet kan hjelpe klubben deres med å tilrettelegge for klatring for personer med funksjonsnedsettelse, paraklatring. Vi kan blant annet tilby kurs for instruktører, gi klubben støtte til oppstart av aktiviteter, samt et kompetansehefte som kan hjelpe dere sette i gang.

Klatring og barn: Informasjon om hvordan tilrettelegge klatring for barn.

Oversikt over klubber i Norge: Kart over alle klatreklubber i Norge fordelt på fylker, samt en oversikt over medlemstall for alle klubber fra 2010 frem til siste medlemsregistrering.

Rabattavtaler: Ulike rabattavtaler klubbene og deres medlemer har tilgang til som medlemmer av NKF.

Ny klatreklubb: Informasjon om hvordan man går frem for å starte en ny klatreklubb.

Antidoping: Norges klatreforbund har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. 

Varselskanal: Norges klatreforbund  ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NKFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.  

Seksuell trakassering og overgrep i idretten: Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund