Klubb

Her finner dere en oversikt over hva forbundet kan hjelpe deres klubb med, og nyttige ressurser for klubb.

Klubb- og kompetanseutvikling: Vi har klubbutviklere i hele landet som hjelper klubben med å holde kurs og med å veilede.

Søke midler: Her kan dere søke klatreforbundet om midler til klatreaktiviteter i klubben, samt finne en oversikt over andre tilskuddsordninger klubben kan benytte seg av.

Forsikring: Informasjon om hvilke forsikringer klubben bør ha, og hva de er dekt av som medlemsklubb gjennom NKF.

Verktøy for klubb: Ulike verktøy, maler og veiledere klubben kan benytte seg av for enklere klubbdrift. 

Klatring og funksjonsnedsettelse (paraklatring): Her finner dere informasjon om hvordan klatreforbundet kan hjelpe klubben deres med å tilrettelegge for klatring for personer med funksjonsnedsettelse, paraklatring. Vi kan blant annet tilby kurs for instruktører, gi klubben støtte til oppstart av aktiviteter, samt et kompetansehefte som kan hjelpe dere sette i gang.

Oversikt over klubber i Norge: Kart over alle klatreklubber i Norge fordelt på fylker, samt en oversikt over medlemstall for alle klubber fra 2010 frem til siste medlemsregistrering.

Rabattavtaler: Ulike rabattavtaler klubbene og deres medlemer har tilgang til som medlemmer av NKF.

Ny klatreklubb: Informasjon om hvordan man går frem for å starte en ny klatreklubb.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring