Klubb

Her er oversikt over hva forbundet kan hjelpe deres klubb med, og nyttige ressurser for klubb.

Årshjul/ Viktige datoer for klubb 2023:

  • 15.mars: Frist for å søke om spillemidler til utstyr.
  • 31.mars: Årsmøtet må holdes innen 31.mars. 
  • April: HUSK - oppdatere sportsadmin og Brønnøysundregistrene med info om nye styremedlemmer og roller. 
  • 21.-23.april: Nasjonal klubbsamling
  • 30.april: Frist samordnet rapportering  
  • 1.mai: Frist for å melde inn behov til kurskalender høst 
  • Juni: Frist for å søke om å arrangere norgescup (eksakt dato kommer) 
  • 15.aug: Frist for å søke om momskompensasjon 
  • 20.-22.oktober: Den store kompetansehelgen (mer info og påmelding kommer)
  • 1.nov: Frist for å melde inn behov til kurskalender for våren  
  • 10.-12. nov: Sikkerhetskonferansen  (mer info og påmelding kommer)

 

Her finner du huskeliste for klubb
Huskelisten er en oversikt over viktige datoer og andre ting klubben må huske på. Det kan være fint å gå gjennom listen en gang i året for å sjekke om man har på plass det man trenger. 

Andre viktige nettsider:

Norges idrettsforbund (NIF)

Idrettskretser

Idrettsråd

NIF Digital

Klubbguiden NIF

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge