Klippesjekken

Plakaten KLIPPESJEKKEN er laget for å styrke sikkerheten ved klatring på klipper utendørs.

Klippesjekken er en listing av faktorer som bør vurderes/oppfylles for å bedrive klatreaktivitet på en så sikker måte som mulig. Faktorene er nok kjent for de erfarne, men er muligens nye for de som ikke har så langt fartstid utendørs. I tillegg til sikkerhetsmomentene som belyses her kan det være etiske forhåndsregler som gjelder lokalt. Bruk fører eller kontakt klubben som har ansvaret for feltet for ytterligere informasjon om dette. 

Plakaten er laget for å skrives ut, lamineres og henges opp ved ankomst til feltet. Den er også produsert på engelsk, for bruk på felter med hyppig internasjonalt besøk.

Vi ønsker dere en trygg klatreøkt!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge