Klippesjekken

Plakaten KLIPPESJEKKEN er laget for å styrke sikkerheten ved klatring på klipper utendørs.

Klippesjekken er en listing av faktorer som bør vurderes/oppfylles for å bedrive klatreaktivitet på en så sikker måte som mulig. Faktorene er nok kjent for de erfarne, men er muligens nye for de som ikke har så langt fartstid utendørs. I tillegg til sikkerhetsmomentene som belyses her kan det være etiske forhåndsregler som gjelder lokalt. Bruk fører eller kontakt klubben som har ansvaret for feltet for ytterligere informasjon om dette. 

Plakaten er laget for å skrives ut, lamineres og henges opp ved ankomst til feltet. Den er også produsert på engelsk, for bruk på felter med hyppig internasjonalt besøk.

Vi ønsker dere en trygg klatreøkt!

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge