Klatring i skole og barnehage

Klatring er fantastisk å bruke som aktivitet i skole og barnehage! Her finner du informasjon om hvordan dette kan gjennomføres på en trygg måte, til glede for både barna og de voksne!

Sertifisering tauklatring

Lærere må som minimum ha sertifiseringen Brattkort eller Topptaukort for å sikre barn i veggen. Det kan da gjennomføres klatring med ett barn av gangen, men ingen instruksjon/opplæring. Det må foreligge en HMS-plan for aktiviteten, inklusive risikoanalyse og - vurdering.

For å gjennomføre klatring med større grupper, eller drive instruksjon/opplæring må den ansvarlige ha  sertifiseringen "Klatreinstruktør inne" som minimum. Dette sikrer at den ansvarlige har opplæring i HMS, metoder, praktiske sikkerhetshensyn og kunnskap om hvordan en holder kurs i sikring. Ved å ha dette kurset kan en lærer også holde grunnkurs for andre lærere!

Du kan lese mer om denne utdanningen her: https://klatring.no/klatreinstruktor-inne 

For å få brattkort/topptaukort anbefales det å ta et grunnkurs i klatring. Disse holdes av klatreklubber, og klatresentere, over hele landet. 

Sertifisering buldring

Dersom dere har tilgang til en buldrevegg (lavere vegg, uten tausikring, med tjukkas som fallsikring), kan klatring i denne gjennomføres uten sertifisering. NKF anbefaler at den ansvarlige som minimum har egenerfaring med buldring for å imøtekomme de krav som settes av lov for sikker gjennomføring av aktiviteten. Flere klubber og kommersielle klatresentere holder "grunnkurs buldring", som vil være en god start. Det må foreligge en HMS-plan for aktiviteten, inklusive risikoanalyse og - vurdering.

Sertifisering klatrevegg

En klatrevegg, være seg for tauklatring eller buldring, skal være i forskriftsemessig stand til enhver tid. Dette gjelder både hovedkonstruksjonen (reisverk, veggplater) og det klatretekniske (klatregrep, fester for klatregrep, sikringspunkter og underlag)

Alle vegger som oppføres med klatring som hovedformål skal ha en formell veggeier, og denne skal ha et sertifiseringsdokument på veggen. Det vil som oftest være kommunen som er veggeier (eier av lokalet) og som har ansvaret for tilstanden på veggen. I noen tilfeller tas den jevnlige oppfølgingen hånd om av en klatreklubb som har avtale med veggeier. 

Uansett må ikke en vegg tas i bruk uten at den er bekreftet i forskriftsmessig stand. Informasjon om krav til klatrevegger finner du her: https://klatring.no/anlegg 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge