Klatretinget 2022

Velkommen til klatretinget i Tromsø 2022! 

Tidspunkt: 22.-24. april 

Sted: Radisson Blu Hotell Tromsø

 

PROGRAM KLATRETINGET 2022

FREDAG 22. APRIL

Kl. 09.00                           Aktivitetsprogram med frivillig påmelding

Kl. 19.00                           Felles middag på hotellet

LØRDAG 23. APRIL

Kl. 09:00                           Registrering

Kl. 09:30 – 10.00         Åpning av klatretinget 2022

                                               Godkjenne de fremmøtte representantene

                                               Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

                                                Velge tingets funksjonærer

Kl. 10.00 – 11.00          Behandle rapporter for tingperioden

                                                Behandle regnskap for tingperioden

Kl. 11.00 – 12.00          Åpen post

Kl. 12.00 – 12.45          Lunsj

Kl. 12.45 – 14.45         Gruppearbeid: Langsiktig målbilde for NKF                      

Kl. 14.45 – 15.00          Pause

Kl. 15.00 – 16.30          Behandle strategiplan for 2022-2024

                                                Behandle langtidsbudsjett for 2023 og 2024                                   

Kl. 18.45                            Oppmøte utenfor hotellet, felles avgang til middag på Full Steam   

Kl. 19.00                            Middag på Full Steam

SØNDAG 24. APRIL

Kl. 09.00 – 11.00          Behandle innkomne forslag og orienteringssaker

                                                Fastsette medlemskontingent

                                                Engasjere revisor           

Kl. 11.00 – 11.30          Utdeling av Arne Næss-prisen

Kl. 11.30 - 12.00           Valg og avslutning av tinget

Kl. 12.00                            Lunsj

Kl. 12.30                            Klatring på Tromsø Klatresenter på eget initiativ

                                                 VI SEES!

Vi har lagt opp til et ordinært tingprogram fra middag fredag 22.april, til og med lunsj søndag 24.april. I tillegg legger vi opp til muligheten å reise opp en dag tidligere og bli med på ulike aktiviteter i retning klatring og friluftsliv på fredagen den 22. april. Disse aktivitetene tilbyr vi i tillegg til ordinært tingprogram, men er inkludert i prisen for deltagerpakker både med og uten overnatting. Vi håper så mange som mulig blir med på felles aktiviteter på fredagen!

Alternativ 1

Ankomst torsdag kveld, med mulighet for å delta på aktiviteter som klatring inne, klatring ute eller topptur i regi av NKF på fredagen.

Felles middag fredag, ordinært tingprogram lørdag, felles middag lørdag, ordinært tingprogram søndag til og med lunsj. Frivillig aktivitet etter lunsj. Avreise.

Alternativ 2

Ankomst fredag til felles middag, og ordinært tingprogram lørdag, felles middag lørdag, ordinært tingprogram søndag til og med lunsj. Frivillig aktivitet etter lunsj. Avreise.

Priser for deltagerpakker med overnatting (per person):

Torsdag til søndag enkeltrom                    kr. 3500,-
Torsdag til søndag dobbeltrom                 kr. 3100,-
Fredag til søndag enkeltrom                      kr. 2500,-
Fredag til søndag dobbeltrom                   kr. 2300,-

Alle overnattingspakkene inkluderer måltider fra og med middag fredag til og med lunsj søndag. Med overnatting i fra torsdag, inkluderes frokost fredag.

Det tilbys også deltagerpakke uten overnatting. Denne har en fast pris på kr. 1500,-, hvor prisen ikke kan deles opp. Du melder deg allikevel på hva du ønsker å delta på, slik at vi får en oversikt over hvor mange vi er til enhver sesjon.
Dette velger dere i påmeldingsskjemaet.

Merk! Transport bestilles og dekkes av den enkelte deltager.

LINK TIL PÅMELDING

Påmeldingsfrist til tinget er fredag 18. mars kl. 12.00.

Hvem kan stille på tinget:
På klatretinget møter med stemmerett: 
a) Klatreforbundets styre
b) Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Vi minner om paragraf 4.4 i forbundets lov som sier at: Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av klatretinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på klatretinget.

Her finner dere en oversikt over antall representanter per klubb basert på medlemsregistreringen i 2020.  

Forslag til tinget:

Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund på e-post: klatring@klatring.no  ikke senere enn 25. mars. Merk forslaget «Klatretinget 2022».

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir sendt ut til klubbene senest to (2) uker før tinget, ifølge NKFs lover § 14.

Reise og reisefordeling:         

På klatretinget i 2022 praktiseres følgende modell for dekking av reiseutgifter for representanter som deltar på klatretinget:

Reiseutgifter under kr. 1000,- per representant dekkes ikke

Totale reiseutgifter på kr. 1000,- – kr. 4000,- dekkes med 50 % per representant

Totale reiseutgifter på over kr. 4000,- dekkes med maks kr. 2000,- uansett beløp

Vi vil sende ut reiseutleggsskjema til alle representanter som deltar på tinget. Det er viktig at du tar godt vare på alle kvitteringer, da disse må fremlegges for å få rett til kompensasjon. Utfylt og signert skjema sendes til vivi@klatring.no  med frist 15.mai 2022.                                                                                                    

Spørsmål vedrørende påmelding, program og boende rettes til Vivi Christiansen Stub Aune vivi@klatring.no 

Spørsmål vedrørende representasjon, innkallingen, og forslag til tinget rettes til johanna.solberg@klatring.no

Vel møtt til klatreting!

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge