Klatreting

Velkommen til Klatretinget 2020! Vi gleder oss til å møte alle klubbene og til å forme klatresportens fremtid sammen! Klatretinget er forbundets høyeste myndighet, hvor alle klubbene har muligheten til å bestemme. Årets ting blir gjennomført som både fysisk og digitalt møte - dette blir spennende!

Tidspunkt: lørdag 29. august kl. 10-17
Sted: Oslo/online

Påmeldingsfrist: onsdag 5.august                                                                                                          Program: mer detaljert program kommer nærmere

Vi inviterer til en hybrid gjennomføring av tinget i år, der det er mulig å delta enten fysisk eller digitalt.  For de som deltar fysisk, vil møtet holdes på MEET Ullevaal på Ullevål Stadion i Oslo. Her vil det være mulig å melde seg på en hyggelig og sosial middag som serveres etter møteslutt.

Utdeling av priser under middagen utsettes til Nasjonal Klubbsamling til våren.

Ettersom tinget gjennomføres noe senere enn planlagt og med et komprimert innhold, har vi valgt at årets møtedeltagelse på tinget vil være gratis. 

Smittevern:                                                                                                                                                         Vi vil ha høy fokus på smittevern og forholde oss til de retningslinjer som gjelder ved tidspunktet for gjennomføring.  Alle som deltar fysisk på tinget vil motta egen informasjon om smittevernstiltak. 

Digital gjennomføring:                                                                                                                              Alle deltagerne vil få tilsendt informasjon om hvordan tinget og stemmegivning vil gjennomføres digitalt i forkant av møtet. 

Hvem kan stille på tinget:
På klatretinget møter med stemmerett: 
a) Klatreforbundets styre
b) Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall:
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Vi minner om paragraf 4.4 i forbundets lov som sier at: Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av klatretinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på klatretinget. Merk: Det er ikke mulig å delta som observartør på årets ting på grunn av digital gjennomføring.

Forslag til tinget:
Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund per e-post: klatring@klatring.no ikke senere enn 29. juli 2020. Merk forslaget «Klatretinget 2020». De innspill som ble  sendt inn til klatretinget i Tromsø tidligere år, vil bli presentert for tinget.

Når det gjelder hvem som har forslagsrett, vises det til NKFs lov § 14.
Link til NKFs lovverk finner dere her.

Overnatting:                                                                                                                                                    Hvis det er behov for overnatting i forbindelse med tinget, anbefaler vi Thon Hotel Ullevål som ligger vegg i vegg med MEET. Hos Thon Hotels har NKF en rabattordning til sine medlemmer. Trykk her for å komme direkte til siden for firmakunder.  Logg inn som firmakunde, kundenummeret er TH87830 og Norges klatreforbund er firmanavnet. MERK: eventuelt behov for overnatting må dekkes av hver enkelt klubb!

Reise og reisefordeling:                                                                                                                            Forbundsstyret har vedtatt følgende modell for dekking av reiseutgifter for de som møter fysisk på klatretinget i Oslo:

 • Reiseutgifter under kr. 1000,- per representant dekkes ikke
 • Totale reiseutgifter på  kr. 1000,- – kr. 4000,- dekkes med 50 % per representant
 • Totale reiseutgifter på over kr. 4000,- dekkes med maks kr. 2000,- uansett beløp

Vi vil sende ut reiseutleggsskjema til alle som deltar fysisk på tinget. Det er viktig at du tar godt vare på alle kvitteringer, da disse må fremlegges for å få rett til kompensasjon. Utfylt og signert skjema sendes til vivi@klatring.no med frist 1. oktober 2020.                                                                                                    

PÅMELDINGSSKJEMA finner du her

Spørsmål:
Spørsmål vedrørende påmelding og program rettes til vivi@klatring.no

Spørsmål vedrørende representasjon, innkallingen, og forslag til tinget rettes til johanna.solberg@klatring.no.

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • Y&Y
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Eterni
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund
 • Gjensidige forsikring