Klatreting

Norges klatreforbunds høyeste myndighet er Klatretinget, som avholdes annethvert år. Klatretinget består av representanter for klubbene og medlemmer av det sittende styret. De som har representasjonsrett innkalles til tinget av styret, med minst to måneders varsel. Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Klatretinget, må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.  

Neste klatreting vil bli avholdt våren 2020.
Sted: Tromsø
Tidspunkt: 17.-19. april.
Mer informasjon vil komme i starten av februar.
 
 

 

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring