Klatretinget

Klatretinget er Norges klatreforbundets høyeste myndighet er Klatretinget som avholdes april/mai annethvert år. Klatretinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Klatretinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

 

 

 

 

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge