Klatreting

Velkommen til vakre Tromsø, og klatretinget 2020! Vi gleder oss til å møte alle klubbene, og til å forme klatresportens fremtid sammen! Klatretinget er forbundets høyeste myndighet, hvor alle klubbene har muligheten til å bestemme.

TIL INFO: På bakgrunn av korona-situasjonen vurderes det om Klatretinget skal gjennomføres. Vi venter på vurdering fra kommunelegen i Tromsø, og kommer med informasjon så snart vi kan. 

Tidspunkt:
17-19. april 2020
Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Hvem kan stille på tinget:
På klatretinget møter med stemmerett: 
a) Klatreforbundets styre
b) Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall:
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Maks 1 observatør fra hver klubb. Vi minner om paragraf 4.4 i forbundets lov som sier at: Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av klatretinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på klatretinget.

Forslag til tinget:
Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund per e-post: klatring@klatring.no ikke senere enn 7. mars 2020, grunnet behandling av eventuelle forslag i NKFs styremøte den 12. mars. Merk forslaget «Klatretinget 2020».

Når det gjelder hvem som har forslagsrett, vises det til NKFs lov § 14.
Link til NKFs lovverk finner dere her.

Reisefordeling
Forbundsstyret har besluttet at solidarisk reisefordeling tas i bruk på klatretinget i Tromsø. Klubb representanter, delegater, som møter med tale-, forslags- og stemmerett, betaler alle samme reisebeløp uansett hvor i landet man kommer fra. Dere vil få utdelt et reisefordelingsskjema som fylles ut, og leveres til NKF-administrasjonen på klatretinget. NKF vil i etterkant av tinget gå gjennom reiseutgiftene og regne på hva hver enkelt skal betale eller få igjen (reiseutgiftene for delegatene blir lagt sammen og delt på antall delegater). Angående differansen av reiseutgifter, blir det sendt regning eller brev om tilbakebetaling til klubbene i etterkant av tinget.

Foreløpig program
Vi har lagt opp til et ordinært tingprogram fra middag fredag 17.april, til og med lunsj søndag 19.april.
Foreløpig program finner du her

Deltagelse
Priser for deltagerpakker med overnatting (per person):
Torsdag til søndag enkeltrom                    kr. 3500,-
Torsdag til søndag dobbeltrom                 kr. 3100,-
Fredag til søndag enkeltrom                     kr. 2500,-
Fredag til søndag dobbeltrom                   kr. 2300,-

Alle overnattingspakkene inkluderer måltider fra og med middag fredag til og med lunsj søndag. Med overnatting i fra torsdag, inkluderes frokost fredag.

Det tilbys også deltagerpakke uten overnatting. Denne har en fast pris på kr. 1500,-, hvor prisen ikke kan deles opp. Du melder deg allikevel på hva du ønsker å delta på, slik at vi får en oversikt over hvor mange vi er til enhver sesjon. Dette velger dere i påmeldingsskjemaet.

Påmelding:
NB! Påmeldingsfristen er forlenget til 22. mars. 
Påmeldingsskjema finner du her

Spørsmål:
Spørsmål vedrørende påmelding, reisefordeling og program rettes til vivi@klatring.no

Spørsmål vedrørende representasjon, innkallingen, og forslag til tinget rettes til johanna.solberg@klatring.no.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring