Klatreting

Klatreforbundets høyeste myndighet er Klatretinget som avholdes april/mai annethvert år.

Klatretinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klatreforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Klatretinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

 

 

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge