Klatrefeltsutvikling

Er du og klubben din interessert i å utvikle klatrefelt finner du mange tips her

 

Klatrefelthåndboka
Klatrefelthåndboka gir dere gode råd om hvordan dere bør gå fram når dere ønsker å etablere et nytt klatrefelt, inkludert beskrivelser av hvordan bolting bør utføres. Lenke til mer informasjon.

Bolting og etikk
NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012, revidert i 2021 og vedtatt på nytt av klatretinget i april 2022. Lenke til mer informasjon.

Minifører
Norges klatreforbund kan bistå klubber i arbeidet med å lage miniførere, for felt hvor det ikke eksisterer øvrige førere, eller hvor større klatrefelt er utviklet uten oppdatering av hovedfører. Lenke til mer informasjon.

Støtte til etablering og utvikling av klatrefelt
Her finner du oversikt over hvor du kan søke økonomisk støtte til klatrefelt. Leken til mer informasjon. 

Plakaten KLIPPESJEKKEN er laget for å styrke sikkerheten ved klatring på klipper utendørs.

Har du spørsmål ta kontakt på klatring@klatring.no eller ressurspersonene du finner på siden. 

 

Foto: Kjersti Gausvik
  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge