Klatrefelthåndboka

Klatrefelthåndboka gir dere gode råd om hvordan dere bør gå fram når dere ønsker å etablere et nytt klatrefelt, inkludert beskrivelser av hvordan bolting bør utføres.

Klatrefelthåndboka er under revidering. Eksisterende handbok legger vekt på utvikling av lavlandsklipper, men mye av informasjonen vil også ha et større anvendelsesområde. Boka har også tips om utvikling av klatreførere. Innhold som går på kommunale planprosesser og søknader om midler til etablering av klatrefelt og klatreførere er fortsatt aktuelt, men dobbeltsjekk med kommune/fylkeskommune først, ettersom det har vært noen justeringer de siste årene.

Se også  https://klatring.no/boltepolitikk for nye retningslinjer for bolter og faste forankringer (vedtatt på klatretinget 2022).

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge