Klatrefelt

Det er viktig at klubbene følger NKF sin vedtatte bolteetikk, sørger for nødvendige tillatelser fra grunneiere og HMS ved arbeid med å utvikle feltet, samt hvilket ansvar klubbene har i etterkant av at klatrefeltet er etablert. 

Klatrefelthåndboka

Klatrefelthåndboka gir dere gode råd om hvordan dere bør gå fram når dere ønsker å etablere et nytt klatrefelt, inkludert beskrivelser av hvordan bolting bør utføres.
Klatrefelthåndboka er nå noen år gammel, men veldig mye av innholdet er fortsatt gyldig. Det er lagt vekt på utvikling av lavlandsklipper, men mye av informasjonen vil også ha et større anvendelsesområde. Boka har også tips om utvikling av klatreførere. Innhold som går på kommunale planprosesser og søknader om midler til etablering av klatrefelt og klatreførere er fortsatt aktuelt, men dobbeltsjekk med kommune/fylkeskommune først, ettersom det har vært noen justeringer de siste årene.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge