Klassifisering paraklatring

NM og NC konkurranser er åpen for paraklatrere som har en av følgende funksjonsnedsettelser syn, sittende, overekstremiteter, underekstremiteter. Vi har per dagsdato ikke et NM tilbud for personer med utviklingshemming. 

Det deles ut fire medaljer for herre og fire medaljer for kvinner. Hvis det er få deltagere blir herre og kvinner slått sammen. Minimum 2 utøvere er påkrevd for at klassen skal opprettholdes.

Innad i de fire medaljeklassene vil utøvere med ulike funksjonsnedsettelser konkurrere om samme medalje.

Rutene som utøveren klatrer på er satt for paraklarere, de er progressive og starter på omlag grad 6a/6-.

Medaljeklassene er som følger:
Syn
Sittende
Overekstremiteter
Underekstremiteter

Syn:
B1: Blinde utøvere, må bruke blindfold.
B2: Sterkt svaksynte utøvere, har et skarpsyn opp til 2/60 og/eller et synsfelt på mindre enn 5%.
B3: Svaksynte utøvere har skarpsyn på mellom 2/60 og 6/60 og/eller et synsfelt på mellom 5% og 20%

Kravet over må dokumenteres av utøveren, da vi ikke kan gjennomføre disse testene under klassifiseringen av utøverene. 
Utøvere i klassen syn har muligheten til å ha med guide. Utøveren må selv ordne guide og eventuelt utstyr som er relevant. Guiden kan ikke selv delta i NC/NM. 

Sittende:
AL-1: 2 bein, ingen hoftefunksjon.
RP1: 2 bein og/eller 2 armer. Svært nedsatt muskelstyrke eller spastisitet, ataxi. Eksakt tall og sum på Ashworth og Oxford kommer etter hvert.

Overekstremiteter:
AU-1: 2 eller 1 arm, amputasjon eller tilsvarende nedsatt funksjon. Ved 2 affiserte armer kan det være for eksempel underarm og overarm. Ved 1 affisert arm, må det ikke være igjen en funksjonell stump nedenfor skulderen.
AU-2: 1 arm, amputasjon eller tilsvarende nedsatt funksjon. Fra albuen og ned. Obs! minstekrav til funksjonsnedsettelse: ingen funksjonell hånd.
RP2: Flere ekstremiteter kan være affisert. Betydelig spastisitet eller ataxi. Betydelig nedsatt muskelstyrke målt med Oxford skala. Nedsatt ROM (leddbevegelighet)
Utøveren kan velge overeks eller undereks, avhengig av hva som er best for utøveren
RP3: Flere ekstremiteter kan være affisert. Noe spastisitet eller ataxi. Noe nedsatt muskelstyrke målt med Oxford skala. Nedsatt ROM.
Utøveren kan velge overeks- eller undereks-klassen, avhengig av hva som er best for utøveren.

Underekstremiteter:
AL-2: 1 bein. Noe funksjon i beinet. Summere Oxford muskeltesting. OBS! minstekrav til funksjonsnedsettelse: gjennom ankelen amputasjon eller tilsvarende funksjonsnivå.
RP2: Flere ekstremiteter kan være affisert. Betydelig spastisitet eller ataxi. Betydelig nedsatt muskelstyrke målt med Oxford skala. Nedsatt ROM (leddbevegelighet)
Utøveren kan velge overeks eller undereks, avhengig av hva som er best for utøveren
RP3: Flere ekstremiteter kan være affisert. Noe spastisitet eller ataxi. Noe nedsatt muskelstyrke målt med Oxford skala. Nedsatt ROM.
Utøveren kan velge overeks- eller undereks-klassen, avhengig av hva som er best for utøveren.

Fullføring av dokumentasjon og avslutning av klassifisering.
Etter at alle nødvendige tester er gjennomført vil klassifisørene bestemme passende konkurranseklasse og skrive dette på skjemaet. Klassifiseringsskjemaet skal være utfylt med nødvendig informasjon og signeres av begge klassifisørene. Utøveren får en tilbakemelding på gjeldende konkurranseklasse og status. Utøveren og evt. støttepersonell må skrive under på skjemaet at klassifiseringen er mottatt. Utøveren skal signere selv om hen ikke er enig i klassifiseringen.

Status for konkurranseklassen:
«Bekreftet» (B) konkurranseklassestatus blir gitt hvis klassifisørene er sikre på at funksjonen ikke vil forandre seg i overskuelig fremtid. For eksempel ved amputasjon. Status B kan kun forandres ved at utøveren eller forbundet etterspør en ny medisinsk gjennomgang av funksjonen. Dette kan etterspørres hvis utøveren har en betydelig forandring i funksjonsnivå. Eller regelverket for de forskjellige konkurranseklassene justeres.

«Revurderes» (R) konkurranseklassestatus blir gitt hvis utøveren er tidlig i forløpet av sykdommen/skaden, klassifisørene mener at funksjonen vil endre seg, eller utøveren har en progressiv funksjonsnedsettelse. Det er viktig å sette en dato for når utøveren skal gjennom en ny klassifisering. Vanligvis kan man sette to til fem år. Er det en progressiv sykdom kan det være greit å sette årlig gjennomgang av klassifisering.

Flere konkurranseklasser:
Noen utøvere kan ha en funksjonsnedsettelse som gjør at de passer inn i flere konkurranseklasser. Klassifisørene skal da forklare dette for utøveren, og utøveren må velge en klasse. Hvis for eksempel en utøver har hemiplegi og er aktuell for både overeks. og undereks. klassen, må hen velge en klasse. Klassifisørene kan gi informasjon om de forskjellige klassene, men må prøve å ikke påvirke utøveren i valget av klasse. Utøveren kan deretter prøve å konkurrere i valgt klasse i inneværende sesong. Utøveren kan bytte klasse før neste sesong hvis den andre klassen passer bedre. Utøveren kan kun bytte klasse en gang, og byttet må godkjennes av sjefsklassifisør og klatreforbundet.

Konkurranseklasse «Ikke kvalifisert»
Hvis utøverens funksjon ikke møter minstekravet for å delta, blir konkurranseklassen «ikke kvalifisert» tildelt. Utøveren har rett til en ny klassifisering, men da må utfyllende medisinsk dokumentasjon på adekvat funksjonsnedsettelse foreligge. Reglene for «Ny medisinsk gjennomgang» gjelder også for denne klassen hvis dokumentasjon på forverret funksjon kan forelegges. Klassifisørene går igjennom ny dokumentasjon og avgjør om utøveren har rett på en ny klassifisering.

Klassifisering ikke fullført:
Hvis utøveren er sliten eller har smerter som gjør at hen ikke kan gjøre sitt beste, avsluttes klassifiseringen. Utøveren får mulighet til å gjenoppta klassifiseringen senere samme dag, eller neste dag hvis mulig. MÅ IKKE FORVEKSLES MED JUKS!

Juks:
Hvis klassifisørene mistenker at utøveren bevisst ikke gjør sitt beste, eller bevisst tillegger fysiske symptomer (ataxi, spastisitet). Skal dette tas opp med utøver, hvis det gjentar seg blir klassifiseringen avbrutt og utøveren får klassifisering senere. Gjentar dette seg blir utøveren utesteng i ett år.

Klassifisering er en måte å gjøre konkurranser for mennesker med funksjonsnedsettelse så rettferdige som mulig.

Medisinsk diagnoseskjema for utøvere med fysisk funksjonsnedsettelse

Relaterte artikler

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

11. Jan 2021

Hva skjer med nasjonale konkurranser i 2021

NM i Sogndal 22.-23. november 2020 ble som kjent avlyst på grunn av innstramminger i nasjonale retningslinjer for antall personer som kan samles på idrettsarrangement fra 200 til 50. Mandag 4. januar kom nye innstramminger med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge