Kameratredningskurs

Kameratredningskurset gir deg en innføring i kameratredning som gjør deg i stand til å håndtere uhell og ulykker i fjellet. Kameratredningskurset forutsetter at du har tatt klatrekurs på naturlige sikringer eller har tilsvarende erfaring. Du bør ha god kjennskap til og erfaring med å sette naturlige sikringer og du bør kjenne til taulagsrutiner for klatrelag på ruter over flere taulengder.

Hovedmål
Kameratredningskurset er for de som ønsker å lære seg det vanligste metoder for redning i fjellet. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning i realistiske situasjoner på egne klatreturer.

NKF anbefaler de som vil bli NF godkjente instruktører 1 lavland/ høyfjell å ta dette kurset i før de søker om forhåndsgodkjenning metodekurs klatring. 

Målgruppe
Målgruppen er medlemmer av klatreklubber som ønsker å lære seg de vanligste metodene for redning i fjellet. Medlemmer av klatreklubber som ønsker å bli NF klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
Varighet: 18 timer.

Opptakskrav
Alder: Deltakere må fylle 16 år det året kurset skal tas. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er arrangørens oppgave å påse at deltakere har skriftlig samtykke fra foresatte. 

Erfaring: Dette er et kurs for viderekomne klatrere og de som planlegger å bli instruktører.  Deltagere må ha minimum 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder. I tillegg må de ha generell frilufts erfaring, være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær og føreforhold.

Ferdighet: Deltagerne må ha erfaring fra leding på naturlige sikringer på ruter.

Dette er et kurs for viderekomne klatrere, og deg som planlegger å bli instruktør. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer. Det er ikke forbeholdt instruktører, og heller ikke kompetansegivende. NKF anbefaler alle som vil bli NF-godkjente instruktører å ta dette kurset i forkant av metodekurset.

Arrangør: NKF, våre medlemsklubber og godkjente NF-arrangører

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge