Klatring / Kalender - aktiviteter / NF Metodekurs - Bergen
_MG_2530.jpg

NF Metodekurs - Bergen

29
aug - 2024
Bergen
kl. 09:00

Slutt: 01.09.2024  kl. 20:00

Arrangør: Norges klatreforbund

Delta her

Metodekurset er først steget for deg som ønsker å ta instruktørutdanning fjellklatring.

Norsk Fjellsportforums utdanningsstige innen fjellklatring er for de som ønsker å utdanne seg til instruktør innen utendørs naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder, samt flertaulengders sportsklatring.

Forhåndsgodkjenning metodekurs klatring
Før deltakelse på metodekurs klatring skal søkeren vurderes av NF om opptakskravene oppfylles. Deltakeren må i god tid før kurs sende inn søknad gjennom brattkompetanse.no. I søknaden må søker sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søker
tilfredsstiller opptakskravene utsteder NF et bevis på dette (prekvalifiseringsbevis) som søker fremlegger for NF-arrangøren som arrangerer det aktuelle instruktørkurset søker ønsker å delta på.
Dersom søker kan dokumentere høyfjellserfaring på det tidspunktet søknaden sendes inn, kan søker samtidig vurderes om høyfjellskravene før veilederkurs klatring er tilfredsstilt. 

Krav for forhåndsgodkjenning metodekurs klatring
• fylt 18 år ved kursets begynnelse
• gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
• dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike utendørs klatrefelt
• dokumentere minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
• dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs
• dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 5 på blikk (onsight) på naturlige sikringer på ukjent klippe
• beherske vanlige metoder for kameratredning, og dokumentere to hele dager med trening på kameratredning. Dette dokumenteres enten ved å sende inn kursbevis fra
kameratredningskurs, alternativt å dokumentere tilsvarende egentrening på
kameratredning.
• generell leder- eller instruksjonserfaring vil telle positivt
• referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.


Presisering: "sikkert og metodisk kunne lede grad X” må forstås som å kunne lede denne graden med god margin. Det er naturlig å forvente at søkeren i så fall også har klatret enkelte ruter av høyere vanskelighetsgrad. Søknaden må dokumentere et betydelig antall ruter på eller over denne
graden. "2 års erfaring" må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50 taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter.

 

Instruktører: Klatreinstruktør 2 høyfjell - Trond Kristian Kalstø og Lars Mjaavatn

 

Er du ikke medlem av klubb er prisen - 6700 kr, påmeld til klatring@klatring.no 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva