Klatring / Kalender - kurs og aktiviteter / Digitalt klubbledermøte

Digitalt klubbledermøte

22
feb - 2024
Digitalt
kl. 20:00

Slutt: 22.02.2024  kl. 21:00

Til alle klubbledere, styreledere og administrative ledere i klatreklubbene

Vi setter opp til vårt tredje digitale klubbledermøte den 22.februar 2024. Dette vil være et testprosjekt og møtene vill i første omgang gjennomføres hvert kvartal digitalt.  Gjennom å opprette disse møtene håper vi å skape en tettere dialog med klubbene under året. Intensjonen er å lage et forum der vi kan oppdatere dere på hva som skjer i klatrenorge og ta opp viktige temaer sammen.

 

Målgruppe:

Møtet er for alle styreledere, styremedlemmer og administrative ledere i klatreklubbene.  

 

Agenda:

  • Viktige datoer og frister for klubbene for vår 2024.
  • Strategiplan 2024 - 2026 innspillsrunde 
  • Autobelay 
  • Sammordnet rapportering 
  • Søknad om midler til klubben 
  • NY webside NKF 
  • Viktig info (Fra NIF etc) 
  • Spørsmålsrunde
  • Annet: Har dere andre ting dere ønsker at vi skal ta opp må dere gjerne komme med ønsker til meg om det.

 

Klikk her for å bli med i møtet

Bli med på møtet her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBkMzM1YWEtNTRiMy00MTkyLWI0ZGEtNGZjNGJmMDYxNmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2273374125-253a-4001-b944-640030be2e31%22%7d

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva