Instruktørutviklerprogram

Målsetningen er å få opp utendørskompetanse i klubber som ikke har utendørsinstruktører slik at de kan tilby utendørs aktivitet for barn og ungdom i klubben.

Tiltaket er målrettet mot klubber som har tilgang på utendørsanlegg og ønsker å benytte seg av disse i klubb. Langsiktigmål er at disse ungevoksne og voksne skal bli NF-instruktører i klubb på sikt. Slik at klubben kan tilby oragnisert aktiviter for barn og ungdom utendørs. 

Det er klubben som søker om få være med på instruktørutviklerprogrammet 

Krav klubb

 • Klubben rekruttere deltakere til programmet og søker NKF om å delta.
 • Målgruppen er personer som skal fungere som instruktører i klubb
 • Rekrutteringen skal være av begge kjønn . 
 • Det er krav til egenandel på kursen og samlingen.
 • Klubben skal legger ved en plan for praksis for deltakerene 

 

Opptakskrav deltkare 

 • Det er krav til høy egenaktivitet
  • Det forventes at deltakeren raskt skal kunne lede boreboltsikrete sportsklatreruter sikkert og metodisk på grad 6- på blikk (onsight) på ulike utendørs klatrefelt
 • Ferdighetskrav til påmelding, klatre minimum grad 6- innendørs.
 • Er godkjent som klatreinstruktør inne, kan vurder deltaker som ennå ikke er godkjent, men er påmelt kurs.
 • Fordel om deltakerene alt fungerer som trener/ instruktør inne for barn/ungdom i klubb

 

Gjennomføres  slik:

 • år 1: gjennomføring av grunnkurs inne-til ute- helgesamling 
 • år 2: gjennomføring av regional samling med alle kurs deltakere (obligatorisk) - vår 
 • år 2: instruktørkurs - Sport  1 - høst

Eventuelt år 3: instruktørkurs - Sport 1 

 

Foto: Sigurd Salberg Pedersen 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge