Instruktørutdanning

Instruktørstigen består av syv ulike kvalifiseringer for utendørs klatreinstruktører, som alle følger Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner som driver med aktiviteter på bre og fjell.

 

NB! NB!
NKF som hovedorganisasjon er godkjent arrangør i NF, men alle klubber som ønsker å holde NF-kurs i egen regi må søke NKF sentralt om dette.
Fyll ut avklaringsskjemaet og send til klatring@klatring.no
INNEN 6 UKER før kurs ønskes avholdt.

Alle godkjenningene nedenfor, og krav til å gjennomføre disse, er beskrevet hos Norsk Fjellsportforum.

Klatreinstruktør 1 sport

Om kurset:

Kurset har i utgangspunktet en varighet på 28 timer. Det kan settes opp med varighet på 18 timer, om deltakerne er sertifisert "klatreleder inne" fra før. Kurset gjennomføres i hovedsak ute på klatreklippe, ofte med noe teori innendørs. Kurset arrangeres av NKF (se vår kursoversikt) samt av andre godkjente NF-arrangører.

Etter fullført kurs må kandidater gjennomføre assistentpraksis før endelig godkjenning kan gis. 

Opptakskrav til kurs:

 • Forhåndsgodkjenning fra Norsk Fjellsportforum
 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
 • Minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
 • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.


Kvalifiserer til:
Kan være instruktør på innendørs og utendørs klatrekurs. Utendørs kan de holde sportsklatrekurs der klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter og faste forankringer.

Klatreinstruktør 2 sport


Krav:
Godkjent klatreinstruktør 1 sport + instruktørkurspraksis  og instruktørseminar

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de utdanne Instruktør 1 sport.

Klatreinstruktør 1 lavland


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de være instruktør i lavlandet på naturlig sikret klatring over flere taulengder, og holde kameratredningskurs.

Klatreinstruktør 1 høyfjell


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de være instruktør i høyfjellet, på naturlig sikret klatring over flere taulengder.

Klatreinstruktør 2 høyfjell


Krav:
Bestått metodeseminar klatring, instruktørkurspraksis og gjennomført instruktørseminar.

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de utdanne klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, samt klatreinstruktør sport.

Isklatreinstruktør


Opptakskrav:

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

 

Kvalifiserer til:
Dette er en tilleggsutdanning for isklatring, som kan tas av alle som er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere.

Fjellkursleder

NFs høyeste nivå. Kan instruere på alle klatrekurs og instruktørkurs inne og ute, også is- og brekurs.

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode.

Se hele NF-standarden her

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund