Instruktørutdanning

Instruktørstigen består av syv ulike kvalifiseringer for utendørs klatreinstruktører, som alle følger Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner som driver med aktiviteter på bre og fjell.

Test

NB! NB!
NKF som hovedorganisasjon er medlem av NF, men alle klubber som ønsker å holde NF-kurs i egen regi må søke NKF adm om dette. Fyll ut avklaringsskjemaet og send til klatring@klatring.no i god tid før kurs ønskes avholdt.

Alle godkjenningene nedenfor, og krav til å gjennomføre disse, er beskrevet hos Norsk Fjellsportforum.

Klatreinstruktør 1 sport

Om kurset:

Kurset går over tre dager (fire om du ikke er klatreleder inne fra før), i hovedsak ute på klatreklippe men ofte også noe teori innendørs. Kurset arrangeres av NKF (se vår kursoversikt) samt av andre godkjente NF-arrangører.


Opptakskrav til kurs:

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
 • Minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
 • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.
 • Forhåndsgodkjenning fra Norsk Fjellsportforum


Kvalifiserer til:
Kan være instruktør på innendørs og utendørs klatrekurs. Utendørs kan de holde sportsklatrekurs der klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter og faste forankringer.

Klatreinstruktør 2 sport


Krav:
Godkjent klatreinstruktør 1 sport + instruktørkurspraksis  og instruktørseminar

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de utdanne Instruktør 1 sport.

Klatreinstruktør 1 lavland


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de være instruktør i lavlandet på naturlig sikret klatring over flere taulengder, og holde kameratredningskurs.

Klatreinstruktør 1 høyfjell


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de være instruktør i høyfjellet, på naturlig sikret klatring over flere taulengder.

Klatreinstruktør 2 høyfjell


Krav:
Bestått metodeseminar klatring, instruktørkurspraksis og gjennomført instruktørseminar.

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de utdanne klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, samt klatreinstruktør sport.

Isklatreinstruktør


Opptakskrav:

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

 

Kvalifiserer til:
Dette er en tilleggsutdanning for isklatring, som kan tas av alle som er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere.

Fjellkursleder

NFs høyeste nivå. Kan instruere på alle klatrekurs og instruktørkurs inne og ute, også is- og brekurs.

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode.

Se hele NF-standarden her

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund