Instruktørutdanning

Instruktørstigen består av 6 ulike kvalifiseringer for utendørs klatreinstruktører som følger Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner som driver med aktiviteter på bre og fjell. NKF er medlem av NF.

Alle godkjenningene nedenfor, og krav til å gjennomføre disse er beskrevet hos Norsk Fjellsportforum.

Klatreinstruktør 1 sport

Kan være instruktør på innendørs og utendørs klatrekurs. Utendørs kan de holde sportsklatrekurs der klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter og faste forankringer.

Klatreinstruktør 2 sport

Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de utdanne Instruktør 1 sport.

Klatreinstruktør 1 lavland

Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de være instruktør i lavlandet på naturlig sikret klatring over flere taulengder, og holde kameratredningskurs.

Klatreinstruktør 1 høyfjell

Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de være instruktør i høyfjellet, på naturlig sikret klatring over flere taulengder.

Klatreinstruktør 2 høyfjell

Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de utdanne klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, samt klatreinstruktør sport.

Isklatreinstruktør

Dette er en tilleggsutdanning for isklatring, som kan tas av alle som er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere.

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode.

Se hele NF-standarden her

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring