Instruktørutdanning

Instruktørstigen består av 7 ulike kvalifiseringer for utendørs klatreinstruktører som følger Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner som driver med aktiviteter på bre og fjell. NKF er medlem av NF.

Alle godkjenningene nedenfor, og krav til å gjennomføre disse, er beskrevet hos Norsk Fjellsportforum.

Klatreinstruktør 1 sport


Opptakskrav til kurs:
- Fylt 18 år ved kursets begynnelse
- Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
- Minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
- Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
- Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.


Kvalifiserer til:
Kan være instruktør på innendørs og utendørs klatrekurs. Utendørs kan de holde sportsklatrekurs der klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter og faste forankringer.

Klatreinstruktør 2 sport


Krav:
Godkjent klatreinstruktør 1 sport + instruktørkurspraksis  og instruktørseminar

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de utdanne Instruktør 1 sport.

Klatreinstruktør 1 lavland


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 sport. I tillegg kan de være instruktør i lavlandet på naturlig sikret klatring over flere taulengder, og holde kameratredningskurs.

Klatreinstruktør 1 høyfjell


Krav:
Egenerfaring, metodekurs, assistentpraksis, veilederkurs

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de være instruktør i høyfjellet, på naturlig sikret klatring over flere taulengder.

Klatreinstruktør 2 høyfjell


Krav:
Bestått metodeseminar klatring, instruktørkurspraksis og gjennomført instruktørseminar.

Kvalifiserer til:
Kan gjøre det samme som Instruktør 1 lavland. I tillegg kan de utdanne klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, samt klatreinstruktør sport.

Isklatreinstruktør


Opptakskrav:
- Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
- Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
- Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
- Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
- Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

Kvalifiserer til:
Dette er en tilleggsutdanning for isklatring, som kan tas av alle som er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyere.

Fjellkursleder

NFs høyeste nivå. Kan instruere på alle klatrekurs og instruktørkurs inne og ute, også is- og brekurs.

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode.

Se hele NF-standarden her

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring