Instruktørkurs i paraklatring

Et kurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatring.

Arrangør: NKF og våre medlemsklubber.
Varighet: 6 timer samt 2 timer selvstudium før kurset.
Opptakskrav: Godkjent som klatreleder inne. 
Alder: Deltakere må være fylt 16 år.
Erfaring: Klatring og sikring på led inne.

Ved bestått kurs søker man om godkjenning som "trener paraklatring" i brattkompetanse

Kurset er utviklet av NKF og gir en introduksjon til klatring og funksjonsnedsettelse. Hensikten med kurset er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatreaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er primært utarbeidet med tanke på instruktører og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring.

Send mail til klatring@klatring.no dersom dere ønsker dette kurset i region/klubben.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring