Instruktørkurs i paraklatring

Et kurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatring.

Arrangør: NKF og våre medlemsklubber.
Varighet: 6 timer samt 2 timer selvstudium før kurset.
Opptakskrav: Godkjent som klatreleder inne. 
Alder: Deltakere må være fylt 16 år.
Erfaring: Klatring og sikring på led inne.

Registrering skjer ved at kursleder melder inn personene som har bestått, og vi legger inn kompetansen.

Kurset er utviklet av NKF og gir en introduksjon til klatring og funksjonsnedsettelse. Hensikten med kurset er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatreaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er primært utarbeidet med tanke på instruktører og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring.

Send mail til klatring@klatring.no dersom dere ønsker dette kurset i region/klubben.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring