Idrettens verdiarbeid

Verdiarbeid i idretten er måten vi jobber for at alle som kommer inn i idretten møtes på best mulig måte.

NIF og NKF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonene skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Alle organisasjonsledd må jobbe gjennomgående med verdiarbeid, og her finner du oversikt over noen av hovedarbeidsområdene til NIF, NKF, idrettslag og ressurspersoner i klubb.

Under finner du en oversikt over NIF og NKF sitt verdiarbeid, samt linker til ulike ressurser man kan benytte seg av i arbeidet. Spesielt i vanskelige situasjoner kan det være fint å vite hvor man kan henvende seg for hjelp og rådgivning. 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge