Idrettens datasystemer

Her er en oversikt over noen av idrettens digitale systemer som er relevant for klatreklubber og medlemmer.

Min idrett

Dette er medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding til kurs og arrangementer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

 

KlubbAdmin

Dette er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag, bedriftsidrettslag, grupper og idrettsskoler. KlubbAdmin er integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen.

KlubbAdmin gir mulighet til å sortere medlemmer på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå, osv.

KlubbAdmin kan benyttes for sende ut epost eller sms til medlemsmassen, til å etablere elektroniske betalingskrav for medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc.

KlubbAdmin har ingen andre kostnader enn at det betales for transaksjonskostnader via betalingsløsning.

Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet m.v.

 

SportsAdmin

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Systemet har tilpasset funksjonalitet for klubber, kretser og særforbund. Enten du er leder, arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i klubben din, administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund vil du kunne benytte SportsAdmin.

Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgaver knyttet til:

 • Registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
 • Registrering og oppfølging av utøverlisenser
 • Arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
 • Terminlister og påmeldingsløsninger
 • Backoffice for ulike søknadsordninger
 • Kommunikasjon og distribusjon av informasjon
 • For å bruke SportsAdmin trenger brukeren din være registrert med de aktuelle tilgangene. Ta kontakt med nærmeste leder for å høre om hvilke tilganger du trenger. Se informasjon om funksjoner og hvilke tilganger de har her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon.

 

Idrettskurs

Idrettskurs er idrettens løsning for administrasjon av kurs og kompetanser. Gjennom idrettskurs kan du lage kursmaler for egne kurs, arrangere og registrere gjennomføring av kurs (noen kurs kan klubben få voksenopplæringsmidler for), og bruke som betalingsløsning for deltakeravgift.

Man kan også bruke systemet til administrering av kompetanse og utdanningsløp, men for NKF sine sertifiseringer brukes brattkompetanse.no.

 

NIF elæring

NIF har et stort utvalg av digitale kurs for klubb, styrer, trenere, og andre. Her finner man oversikt over kurs man kan ta digitalt. 

 

IT Info

Dette er informasjonsside for NIF sine digitale produkter. Her finner du mer informasjon om alle NIF sine digitale produkter, og brukerveiledninger.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge