Sanksjoner utvalget kan tildele

Hovedfokus kommer til å være på mekling mellom partene, og at man kommer frem til en konstruktiv løsning og en vei videre for konstruktivt samarbeid. Bare i de mest alvorlige tilfeller vil det bli innført sterke sanksjoner.

Sanksjonsutvalget har mandat til å:

 • Inndra sertifiseringer i brattkompetanse.
 • Kurs kan regnes som ugyldige om de ikke er holdt etter NKFs standarder, og deltakerne vil da miste eventuell sertifisering/godkjenning de har mottatt fra kurset.
 • Gi pålegg om revurdering av uttak til rutesettere til nasjonale konkurranser fra en annen, uavhengig part med kompetanse på området.
 • Gi pålegg om revurdering av uttak til landslag med vurdering fra en annen, uavhengig part med kompetanse på området.
 • Gi pålegg om revurdering av klassifisering for parautøvere med vurdering fra en annen, uavhengig part med kompetanse på området.
 • Gi pålegg om revurdering av prøveresultat for trenerkurs med vurdering fra en annen, uavhengig part med kompetanse på området.

Sanksjonsutvalget har ikke mandat til:

 • Å kreve at privat aktør må refundere honorar for kurs som er vedtatt å være ugyldig. Det er å anse som en forbrukersak.
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge